Vasa kenneldistrikts extraordinariemöte 31.5.2022 inhiberat

Vasa kenneldistrikt extraordinariemöte 31.5.2022 har inhiberats. Detta har meddelats åt de anmälda deltagarna personligen.