Vasa Kenneldistrikts årsmöte 25.3.2020 - INHIBERAT

Vasa kenneldistrikts styrelse väljer att flytta fram kenneldistriktets årsmöte som var planerat till 25.3.2020 på obestämd tid. Detta pga. THL:s och FKK:s rekommendationer att begränsa offentliga evenemang i syfte att stoppa spridningen av coronaviruset.

Vi kan som arrangörer inte garantera att ingen mötesdeltagare skulle vara bärare av viruset (vilket man kan vara även om man är symptomfri) och därigenom i värsta fall smitta någon i riskgruppen.

Vi hoppas på er förståelse. Föreningarna erhåller en ny inbjudan genast då det är tryggt att hålla möten igen.

_ _ _ 

Medlemsföreningarna i Vasa Kenneldistrikt – Vaasan Kennelpiiri r.f. kallas härmed till ordinarie årsmöte, som hålls onsdagen den 25.3.2020 kl.19.00 på hotell Vallonia, Centrumvägen 3, 65610 Korsholm. 

På årsmötet behandlas de i 22 § i kenneldistriktets stadgar nämnda ärendena.
Enligt kenneldistriktets stadgar 22 § har medlemsförening rösträtt vid Kenneldistriktets årsmöte om den antagits som medlem före utgången av föregående verksamhetsperiod och om föreningen lämnat in verksamhetsberättelse för föregående år, samt erlagt medlemsavgiften.

Varje medlemsförening har en (1) röst för varje påbörjat 20-tal medlemmar, dock högst fem (5) röster. Den befullmäktigade personen kan representera endast en (1) förening. Fullmaktsgranskningen sker före årsmötets början. Övriga intresserade kan närvara, dock utan rösträtt.

Välkomna!!