Vasa kenneldistrikt sammankallar till extraordinariemöte 31.5.2022

Vasa kenneldistrikt sammankallar till extraordinariemöte 31.5.2022 klockan 19:00 via Zoom. Mötet behandlar utkastet till ändringar för Vasa kenneldistrikts stadgan. Föreningarna har fått möteskallelse.