Vasa Kenneldistrikt fick nya stadgan

Vasa Kenneldistrikt godkände nya stadgan på extraordinariemötet 25.8.2021. Nya stadgan börjar gälla 1.1.2022. Du hittar stadgan här.