Uppfödar grundkursen 17-18.10.2020 inhiberad!

Pga covid-19 situationen i Vasaområdet har uppfödar grundkursen 17-18.10.2020 inhiberats.