Premierade hundekipage firas på distriktets 60-års jubileum i höst

 
Vasa kenneldistrikts årsmöte kommer att hållas som distansmöte 23.3. Föreningarna har fått sin möteskallelse per e-post.
De hundar och personer som normalt skulle premieras i samband med årsmötet kommer att premieras i höst då vi firar att vårt kenneldistrikt blir 60 år.