Medlemsföreningarna i Vasa Kenneldistrikt – Vaasan Kennelpiiri r.f. kallas till extraordinariemöte 25.8.2021

Det extraordinariemötet 25.8.2021 kl.19.00 hålls via Zoom. Extraordinariemötet gäller styrelsens förslag till nya stadgar för Vasa kenneldistrikt. Alla Finlands kenneldistrikt uppdaterar under 2021 sina stadgar enligt en av FKK framtagen modell.

Välkommen på mötet!

Styrelsen