Kati Sandell valdes till ordförande för Vasa Kenneldistrikt på årsmötet 23.3.2022

Vasa kenneldistrikt hade årsmöte 23.3.2022

Till styrelseordförande för Vasa kenneldistrikt valdes Kati Sandell. Till full mandatperiod valdes styrelsemedlemmarna Jens Juthström med suppleant Kristian Norrgård, Jari Päivärinta med suppleant Krister Blomqvist, Ulla-Maj Leppäkorpi med suppleant Marina Hultholm och Åke Palmunen med suppleant Jan Portin.

 

Till återstoden av Kati Sandells mandatperiod i styrelsen valdes Heidi Troberg med suppleant Tina Korpela.

 

Som Vasa kenneldistrikts kandidater till Finska Kennelklubbens fullmäktige föreslår årsmötet Kati Sandell som ordinariemedlem med suppleant Jari Päivärinta och Heidi Troberg som ordniariemedlem med suppleant Malin Hulkki.

 

Valet av ny fullmäktige för Finska kennelklubben för åren 2023 – 2025 sker på FKK:s allmänna möte i november.

 

Som kenneldistriktets representant till allmänna mötet valdes Heidi Troberg och som suppleant Kati Sandell.

 

Konstituerande möte för den nya styrelsen kommer att hållas i april.