Grundkursen för uppfödare 15.01-16.01.2022 annulerad

Coronaläget har försämrat i Österbotten och Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder alla privata och offentliga sammankomster för fler än 10 personer. Den här bestämmelsen gäller till slutet av januari.  

Därför måste vi tyvärr inhibera uppfödargrundkursen 15.01-16.01. 2022.

Uppfödargrundkursen hålls inte på distans.

 

För att få betald anmälningsavgift tillbaka vänligen kontakta distrikts kassör : johanna.hietikko-koljonen@netikka.fi