TOKO

Lydnadsansvarig (TOKO)   

Vasa Kenneldistrikts lydnadsansvariga person är: 

Tiina Puttonen, Vasa tfn. 040-778 0867
e-mail: teputtonen@gmail.com 

   

Verksamhetsberättelse 2018

Ordningsregler för DM-tävling (på finska)

 

Anhållan om nya kort för provfunktionärer och skolningsledare samt förnyande av dessa sköts av SPKL-Suomen Palveluskoiraliitto.

​Alla funktionärskort (provfunktionär, skolningsledare, tävlingsledare) kan ses på Virkku.