Kompishundar och läshundar

Ansvarig person för kompis- och läshundverksamheten inom Vasa Kenneldistrikt 2021:

Kati Wester, tel. 050-5877256

kati.wester@gmail.com eller kaverikoirat.vaasa@gmail.com eller lukukoirat.vaasa@gmail.com

Verksamhetsberättelse 2020 

Verksamhetsberättelser och annat från tidigare år (på finska)

 

Den bärande tanken i kompishundsverksamheten är att utsträcka de terapeutiska verkningarna av umgänget med hundar till så många som möjligt. Att skola hundar för olika specialuppdrag är ett stort och tidskrävande uppdrag, så det utarbetades en verksamhetsmodell som går ut på att helt vanliga familjehundar och deras ägare kan bringa glädje och värme i vardagen till olika specialgrupper, som åldringar, utvecklingsstörda och barn. Kompishundarna är alltså helt vanliga sällskapshundar och deras ägare är vanliga hundägare som frivilligt ställer upp för saken; någon yrkesmässig terapi är det inte fråga om. Hundförarna har inte besöken som arbete, de lyfter ingen lön för sina insatser och de har inte någon terapeutisk kompetens.
Läs mera om verksamheten.          

Kennelklubbens läshundar arbetar självständigt och besöker främst bibliotekar.

Läshundarnas rekommendationsbrev (på finska).