Medlemsföreningar

Vasa Kenneldistrikt - Vaasan Kennelpiiri r.f.                          (Uppdaterad 24.3.2021)

Medlemsföreningarnas namn och kontaktuppgifter
Jäsenyhdistyksien nimet ja yhteystiedot
(42 st/kpl)

Botnic Agility Club ry. 
e-mail: botnicagilityclub@gmail.com
http://www.botnicagilityclub.com

Finska Wachtelhundklubben r.f. – Suomen Viiriäiskoirakerho ry
Maria Lindström, tfn. 050–5176688
e-mail: info@wachtelhundklubben.fi
http://www.wachtelhundklubben.fi

Iskmo Jaktklubb r.f.       
https://www.facebook.com/iskmojaktklubb/

Jakobstadsnejdens Kennelförening - Pietarsaarenseudun Kennelseura r.f.    
May Nyman, tfn. 050–3039283       
e-mail: may.nyman@gmail.com      
https://www.jkf-pks.fi

Jungsund Jaktklubb r.f. 
Patrik Cederberg, Kvarnkärrvägen 24, 65730 Jungsund, tfn 044-544 0492
e-mail: jungsundjaktklubb@outlook.com
http://www.jungsundjaktklubb.com

Jälkijuna ry. 
Inari Kuisma, Kotirinteentie 18, 68600 Jakobstad, tfn. 06–7234307
e-mail: inari.kuisma@multi.fi

Kallträskin Erä ry.
Auvo Uusitalo Ratastie 7 28430 Björneborg, tfn. 040–5756636
e-mail: auvo.uusitalo@outlook.com

Karlebybygdens Kennelförening r.f.  
Mikael Harju, Söderpårasvägen 284, 68500 Kronoby, tfn. 050-366 3535
e-mail: vandhagenskennel@gmail.com

Kristiinanseudun Koiraharrastajat ry. - Kristinestadsnejdens Hundklubb rf
e-mail: krskhry@gmail.com
http://kristiinanseudunkoiraharrastajat.blogspot.com/p/blog-page.html

Kustens Hundklubb r.f.                  
Kustenshundklubb.weebly.com      
e-mail: kustens.hundklubb@gmail.com

Lakeuden Vinttikoiraharrastajat ry. 
Emma Kalliokoski, Vähänkyröntie 517, 66440 Tervajoki tfn. 044-0454144
e-mail: lvkh.sihteeri@gmail.com
www.lvkh.fi

Malax Grythundklubb r.f.
Bertil Stormblad, Lömnehagavägen 45, 66140 Övermalax, tfn. 050-593 9600
e-mail: malax.grythundklubb@pp.malax.fi
http://www.malax.org/grythund 

Malaxnejdens Stövarklubb r.f. 
Mikael Hallin, Långåminnevägen 130, 66160 Långåminne, tfn. 050-598 1709
e-mail: ingmar.smeds@pp.malax.fi

Merenkurkun Noutajat - Kvarkens Retrievers r.f.
Minna Puumala
http://www.merenkurkunnoutajat.com

Merikaarron Metsästysseura ry.
Jouni Turunen, Mikontie 8, 66510 Merikaarto
e-mail: jouni.t.turunen@pp.nic.fi

NyCarleby Hundklubb r.f. 
Jenny Häger, 050-5478922
e-mail: hundklubbnycarleby@gmail.com
https://nycarlebyhundklubb.wixsite.com/nycarlebyhundklubb

Nykarlebynejdens Kennelförening r.f.
Kjell Fellman, Stjärnfallet 10, 66900 Nykarleby, tfn. 040-568 4606
e-mail: kjellfellman@gmail.com

Off Course Agility Team ry.
Kati Kangasaho, tfn. 044-591 9195
e-mail: kati.kangasaho@netikka.fi

Pedersörenejdens Stövarklubb r.f.  
Jan-Anders Rönnskär, tfn. 050–5892589
e-mail: jananders.ronnskar@gmail.com

Pohjanmaan Snautseri-Pinseri-harrastajat ry.
Kirsi Häggblom
e-mail: kirsi.haggblom@gmail.com

Pohjanmaan Spanielikerho ry.
Kati Wester, tfn. 050-587 7256
e-mail: kati.wester@hotmail.com
http://pohjanmaanspanielikerho.weebly.com

Poseidon Agility Team ry.
Reija Alamäki, tfn. 045-1080155     
pseropit@gmail.com

Pro Agility Wikings ry.
Merja Fröberg
e-mail: proagilitywikingsry@gmail.com
https://www.paws.fi/13

SPL-Merenkurkku ry.
Carina Timberg, Jungsundvägen 114, 65630 Karperö, tfn. 050–5242397
e-mail: johtokunta@splmerenkurkku.fi
http://www.splmerenkurkku.fi

SPL Pietarsaarenseutu ry, - SPL Jakobstadsnejden rf  
Pia Rintala, Lövögränd 181, 68910 Bennäs, tfn. 045–2645184
e-mail: kallbirgitta96@gmail.com    

SPL-Wasa ry.
Jaana Kukkonen, Huidantie 5, 66420 Ruto, tfn. 040-8371 331
email: jaana.kukkonen@danfoss.com
www.spl-wasa.webnode.fi      

Svenska Österbottens Stående Fågelhundar r.f.
Tom Hellstrand, tfn. 040-5959239
e-mail: hellstrand.tom@gmail.com
www.svosf.webnode.fi

Sydösterbottens Kennelförening r.f.  
Gun-Sofi Ström, Skrattnäsvägen 1244, 64250 Pjelax, tfn. 040–7072868
e-mail: sok.kennel@hotmail.com; gun.strom@hotmail.com
https://www.facebook.com/SÖK-Syd-Österbottens-Kennelförening-rf-1049830555039517/    

Södra Vallgrund Jaktförening r.f.
Mikael Ehn, Sommarösundvägen 395, 65930 Södra Vallgrund, tfn. 0400–867 319
e-mail: mikael.ehn@netikka.fi
 http://www. sodravallgrund.fi/jaktforeningen

Taxklubben Westcoast r.f.                
Margareta Wickman Björnåsvägen 197, 64610 Övermark, tfn. 050 3595543
e-mail: botnia.plant@tawi.fi

Terjärv Jaktförening r.f.
Tom Österbacka, Österbackavägen 17, 68700 Terjärv , tfn. 0505574456
e-mail: tom.osterbacka@elisanet.fi
http://www.terjarvjf.com

Vaasan Agility-seura ry. 
Sanni Koskiniemi, tfn. 050–3041040
e-mail: koskiniemisanni@gmail.com
http://www.vaasanagilityseura.com

Vasa Hundklubb r.f.- Vaasan Koirakerho ry.
e-mail: info@vaasankoirakerho.fi
http://www.vaasankoirakerho.fi

Vaasanseudun Palveluskoiraharrastajat ry.      
Tina-Marina Bäckman, Oksatie 14, 65280 Vaasa
e-mail: vsph.ry@gmail.com
http://www.vsph.fi 

Vasa Kennelförening r.f. - Vaasan Kennelyhdistys r.y.
Lena Salomaa, Lombyvägen 59, 66600 Vörå, tfn. 0400 217998
e-mail: lena.s@luukku.com
http://www.vasakennelforening.com

Vähänkyrön Metsästysseura r.y.
Pj. Mauri Ollila, siht. Jaana Tuovinen, tfn. 050–4098369      
E-mail: jaana.tuovinen@vaasa.fi; mauri.ollila@vaasa.fi 

Västkustens Dreverklubb - Länsirannikon Dreeverikerho r.f.
Anders Majors, Christian Norrgård
e-mail: anders.majors@gmail.com

Västkustens Stövarklubb - Länsirannikon Ajokoirakerho r.f.
Roland Sundfors, Sjöbackavägen 47, 68410 Nedervetil, tfn. 040-0910 678
e-mail: roland.sundfors@jakobstad.fi
https://www.vastkustensstovarklubb.fi

WOFF – Vörånejdens Hundklubb r.f. – Vöyrinseudun Koirakerho ry.  
Johanna Santamäki, tfn. 050-3696913
Ann-Christine Beijar, 050-364 6320  
e-mail: styrelsen.woff@gmail.com
http://www.woff.fi

Österbottens Spetsklubb - Pohjanmaan Pystykorvakerho r.f.
Thommy Svevar, Hargrundsvägen 119, 65410 Sundom, tfn. 040-837 3881
e-mail: thommy.svevar@wartsila.com

Österbottens Taxklubb - Pohjanmaan Mäyräkoirakerho r.f.
Tommy Käld, Perjönsvägen 2, 68500 Kronoby, tfn. 050-0190088
tommy.kald@metsagroup.com jtnikulainen61@gmail.com 
http://www.osterbottenstaxklubb.nettisivu.org

Österbottens Älghundklubb r.f.
Kaisa Haga, Vasavägen 794, 64220 Yttermark
e-mail: sekr@oahk.fi; backlundlh@gmail.com
www.oahk.fi