Styrelsen

Vasa Kenneldistrikt - Vaasan Kennelpiiri r.f.
Adress – osoite: Vitviksvägen 30, 65650 Koskö
E-post: backman.martina@gmail.com
webb: www.kennelpiiri.fi
Bankkonto – Pankkitili: FI 05 2015 1800 0340 73  

 

Styrelsen 2019

Ordförande/ puheenjohtaja
Heidi Troberg, heidi.troberg@tritonia.fi
Lallastået 15, 65450 Solf, tfn. 040-536 5174

Viceordförande/ varapuheenjohtaja
Åke Palmunen, ake.palmunen@multi.fi                      
Kackurvägen 228, 68570 Larsmo, tfn. 040-525 1530

Skattmästare/ rahastonhoitaja (ej styrelsemedlem)
Susanna Kung, susi.kung@multi.fi
Klockarevägen 9, 68600 Jakobstad, tfn. 050-304 1283

Sekreterare/ sihteeri (ej styrelsemedlem)
Martina Bäckman, backman.martina@gmail.com
Vitviksvägen 30, 65650 Koskö, tfn. 050-382 9059

Britta Airenne, Storviksvägen 24, 65230 Vasa, tfn. 044-321 1860 britta.airenne@gmail.com

Henrik Backlund, Norrbackvägen 16, 65760 Iskmo, tfn. 040-506 4865 backlundlh@gmail.com

Marina Hultholm, Holmskogsvägen 142, 65630 Karperö  marina.hultholm@fimnet.fi

Jens Juthström, Sjövägen 125 A, 66210 Molpe, tfn. 0500–868 934 jens.juthstrom@netikka.fi

Torsten Lerstrand, Odalvägen 4, 66530 Kvevlax, tfn. 050-557 5345 torsten.lerstrand@gmail.com

Leif Söderbacka, Holmskogsvägen 22, 65630 Karperö, tfn. 050-334 1151 leif.soderbacka@netikka.fi

Jari Päivärinta, Helandersgatan 24, 68600 Jakobstad, tfn. 040-505 8464 jari.paivarinta@multi.fi

Kati Wester, Skrattlasvägen 25, 68830 Bäckby, tfn. 050-587 7256 kati.wester@hotmail.com

Margareta Wickman, Björnåsvägen 197, 64610 Övermark, tfn. 050-359 5543 botnia.plant@tawi.fi

Satu-Mikaela Burman, Korsholm, tfn. 050-591 6600 
smb@netikka.fi

Magnus Kronholm, Finnholmsvägen 16, 65710 Singsby, tfn. 040-537 4618 kronholm.magnus@gmail.com

Magnus Kronholm är suppleant för ordinarie styrelsemedlem Niklas Bäcklund.
Bäcklund är bosatt utomlands under 2019.