Provprotokollgranskare

Vasa Kenneldistrikt - Vaasan Kennelpiiri r.f.

Provprotokollgranskare – 2018 -  Koepöytäkirjojen tarkastajat

Sänd provprotokollen (inom 1 vecka) för resp. provform till någon av dessa personer: 
Lähetä koepöytäkirjat (1. viikon kuluessa) näille henkilöille kunkin koemuodon osalta:

AJOK/KEAJ - STÖVARE
Ingmar Smeds, Skepparnästået 33A, 66240 Petalax, 050-528 4184

HIRV – ÄLGHUNDAR  
Marja-Helena Ilvonen, Rasinkankaantie 91, 43220 Mahlu, 050-572 7010; marja.ilvonen@elisanet.fi

LINT - SKÄLLANDE FÅGELHUND
Göran Öhman, Juthasvägen 18, 66900 Nykarleby, 044-266 9684

DRAJ – DREVER
Roger Herlin, Björneborgsvägen 1517 bst 1, 66160 Långåminne, 050-338 1146

MEJÄ – VILTSPÅR + VAHI                
Torsten Lerstrand, Odalsvägen 4, 66530 Kvevlax, 050-557 5345

WACH, jaktprov för wachtelhund
Nicklas Lindström, Stagbovägen 8, 66540 Petsmo, tfn.050-561 7799

SPME, SPA - SPANIELS
Catarina Still, Gästgivarvägen 78, 68690 Sundby, tfn. 050-5274197 

MÄAJ - TAXAR
Hans Wickman, Björnåsvägen 197, 64610 Övermark, 050-340 7089

LUT, LUO, LUME - Prov för grythund
Bertil Stormblad, Lömnehagavägen 45, 66100 Malax, 050-593 9600

NOU/NOME - RETRIEVERS 
Jari Päivärinta, Helandersgatan 24, 68600 Jakobstad, 040-505 8464