Provprotokollgranskare

Från och med 1.1.2020 så finns det inte längre några provprotokollgranskare i kenneldistrikten. Provprotokollgranskarna har avskaffats i och med att det i nästan alla provformer är möjligt att föra in provresultaten elektroniskt, antingen via koetallennus eller via Omakoira. 

För de prov där man ännu inte kan föra in provresultaten elektroniskt (vissa säsongsprov) så sänds både FKK:s och rasklubbens exemplar av provprotokollen till följande adress:

Showlink Oy/ Koetallennus, PL 20, 79101 Leppävirta