Prov/kurs anhållan

1. Provansökningar till Kenneldistriktet

Alla ansökan om prov görs via Kennelklubbens omakoira-tjänst.

Provarrangören ska ombesörja, att provanhållan görs i tid.

  • Prov som hålls 1.1-30.4 ska ansökas senast 31.8.

  • Prov som hålls 1.5-31.7 ska ansökas senast 31.12.

  • Prov som hålls 1.8-31.12 ska ansökas senast 31.3.

Internationella prov ska ansökas senast 31.12, dock senast 7 månader innan provet ska hållas. Internationella prov beviljas av FCI.

 

2. Ansökan om kurs- och skolningstillfällen

Ansökan görs via omakoira, senast 4 månader före kursens början.

-------------------------------------------------------

 

Info om de kurser som distriktets skolare håller:

  • kurserna är offentliga då annons om dem ingått i tidningen Koiramme, anmälan till kurserna börjar först då.

  • till kurserna antas endast de som anmält sig före anmälningstidens utgång och som ryms inom maximala deltagarantalet.

  • inga efteranmälningar.

-------------------------------------------------------

TIDSSCHEMA FÖR ANNONSERING (nytt)