Prisdomare/funktionärer

PRISDOMARKORT (t.ex. HIRV, KARH, MÄAJ, DRAJ, KEAJ).                 
Beviljas av kenneldistriktet. Den egna föreningen skickar in undertecknad anhållan, gärna per e-post. Anhållan sänds till vkdsekreterare@gmail.com eller Malin Hulkki, Tölby-Vikbyvägen 320, 65460 Tölby.

 

PRISDOMARE 
Prisdomare för olika grenar fås från respektive förening, via föreningarnas webbsidor, eller på begäran från distriktets sekreterare.

Österbottens Älghundklubb       HIRV/KARH - domarlista

Vasa Kennelförening                   AJOK- domarlista   KEAJ-domarlista

Österbottens Taxklubb                MÄAJ - domarlista

 

PROVFUNKTIONÄRER 
Provfunktionärer kan sökas via Kennelklubbens sökfunktion LÄNK

Obs! Provfunktionärer för bruksprov kan sökas på Palveluskoiraliittos webbplats.
Kontakta Vinttikoiraliitto och Agilityliitto direkt för provfunktionärer till respektive tävlingar.