Prisdomare/funktionärer

PRISDOMARE

Prisdomare för olika grenar fås från respektive förening, via föreningarnas webbsidor, eller på begäran från distriktets sekreterare.

Österbottens Älghundklubb       HIRV/KARH - domarlista

Vasa Kennelförening                   AJOK- domarlista   KEAJ-domarlista

Västkustens Dreverklubb            DRAJ/DKAJ - domarlista

Österbottens Taxklubb                MÄAJ - domarlista

Finska Wachtelklubben               WACH/WACH-M - domarlista

 

PROVFUNKTIONÄRER

Provfunktionärer kan sökas via Kennelklubbens sökfunktion LÄNK

Obs! Provfunktionärer för bruksprov kan sökas på Palveluskoiraliittos webbplats.
Kontakta Vinttikoiraliitto och Agilityliitto direkt för provfunktionärer till respektive tävlingar.