Irtipitoluvat 2022

Metsästyslaissa tarkoitettujen koirien koe- ja koulutuslupien hakeminen Suomen riistakeskukselta on uudistunut.

Tästä eteenpäin luvat voidaan hakea Suomen riistakeskuksen Oma riista – palvelun kutta

Teettte irtipitolupahakemuksen Oma riistasta. Laaditte listan koetapahtumistanne ja haette niille jokaiselle 10-merkkisen aluetunnuksen Oma riistasta. Lähetätte aluetunnukset kennelpiirille os vskennelpiiri@gmail.com 1.3.2022 mennessä. Mikäli ette saa hakemuksenne valmiiksi 1.3.2022 mennessä niin ilmoittakaa siitäkin myös 1.3.2022 mennessä niin tiedän odottaa, sillä kaikki lähetetään yhtä aikaa riistakeskukselle.

Ohje aluetunnuksen luomisesta.

 

Koirakoulutus- ja koelupien haku oma riistassa (riistainfo.fi)

Koirien koe- ja koulutuslupien hakeminen (riistainfo.fi)