Jäsenyhdistykset

Varsinais-Suomen kennelpiirin jäsenyhdistykset- ja yhteistyökerhot.

Varsinais-Suomen kennelpiirin jäsenyhdistyksiä ovat koirayhdistykset ja metsäsätysseurat, jotka ovat hakeneet ja hyväksytty Varsinais-Suomen kennelpiirin ja Suomen kennelliiton jäseniksi. Jäsenyhdistyksillä on jäsenmääräänsä suhteutettu äänimäärä piirin vuosikokouksissa.

Yhteistyökerhot ovat kennelpiirin alueella toimivia rotujärjestöjen alaosastoja. Yhteistyökerhoilla ei ole äänioikeiutta piirin vuosikokouksissa.

Kennelpiirillä ei ole henkilöjäseniä.