Jaostot

TIEDOTE TOKON VASTAAVILLE KOETOIMITSIJOILLE JA LIIKKEENOHJAAJILLE

Toimitsijakortteihin sekä liikkeenohjaajien ja koetoimitsijoiden pätevyyden säilyttäminen
 
Toimitsijoiden pätevyyden säilyttämistä koskevat 1.1.2011 alkaen tuetellut velvoitteet. Osa velvoitteista voidaan korvata muulla aktiivisella toiminnalla kuten koetoimitsijana toimimisella (vastaavat koetoimitsijat) tai kilpailemalla (liikkeenohjaajat). Tästä tulee kuitenkin tehdä anomus kennelpiirille.

Vastaava koetoimitsija:
Koetoimitsijan tulee olla Kennelliiton jäsen.
Kortti uusitaan viiden vuoden välein yhdistyksen suosituksesta, mikäli vastaava koetoimitsija on kortin voimassaoloaikana
- toiminut virallisen tottelevaisuuskokeen vastaavana koetoimitsijana vähintään kolme kertaa ja
- osallistunut koetoimitsijoille suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään kerran.

Liikkeenohjaaja:
Liikkeenohjaajan tulee olla Kennelliiton jäsen.
Kortti uusitaan viiden vuoden välein yhdistyksen suosituksesta, mikäli liikkeenohjaaja on kortin voimassaoloaikana
- toiminut virallisen tottelevaisuuskokeen liikkeenohjaajana vähintään kolme kertaa ja
- osallistunut liikkeenohjaajille suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään kerran.
 
Vastaava koetoimitsija:
- toimiminen virallisen tottelevaisuuskokeen vastaavana koetoimitsijana vähintään kerran.

Liikkeenohjaaja:
- toimiminen virallisen tottelevaisuuskokeen liikkeenohjaajana vähintään kerran ja
- osallistuminen liikkeenohjaajille suunnattuun jatkokoulutukseen vähintään kerran tai
  vaihtoehtoisesti oma aktiivinen kilpailutoiminta.
Kennelpiirin toimisto seuraa velvoitteiden täyttymistä koepöytäkirjoista

Koepöytäkirjoihin tulee merkitä kokeessa toimineet liikkeenohjaajat sekä vastaavan koetoimitsijan lisäksi muut koetoimitsijat (kehäsihteerit), jotta edellä mainittujen velvoitteiden täyttymistä voidaan seurata. Myös ko. toimihenkilöiden Kennelliiton jäsennumerot on hyvä mainita pöytäkirjassa. Vastaavan koetoimitsijan tulee tarkastaa ennen koepöytäkirjan palauttamista, että siitä löytyvät nämä tiedot.

Mikäli liikkeenohjaaja tai koetoimitsija toimii kokeessa muun kennelpiirin alueella, tulee hänen huolehtia siitä että tieto kokeessa toimimisesta tulee myös oman kennelpiiriin toimistolle.

Yhteystiedot ajan tasalle

Liikkeenohjaajia ja koetoimitsijoita pyydetään huolehtimaan siitä, että kennelpiirin toimistolla on heistä ajan tasalla olevat yhteystiedot (osoite, puhelin ja mielellään myös sähköpostiosoite). Muuttuneet tiedot voi ilmoittaa osoitteeseen vskennelpiiri(a)gmail.com

Lisätiedot

Lisätietoja tässä tiedotteessa mainituista asioista saa kennelpiirin toimistosta tai tokovastaavalta.