Vaasan Kennelpiirin vuosikokous 24.6.2020

Vasa Kenneldistrikt – Vaasan Kennelpiiri ry:n jäsenyhdistykset kutsutaan täten sääntömääräiseen vuosikokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 24.6.2020 klo 19.00 hotelli Valloniassa, Keskustie 3, 65610 Mustasaari.

Vuosikokouksessa käsitellään kennelpiirin säännöissä 22 § mainitut asiat. Kennelpiirin sääntöjen 22 § mukaan kennelpiirin kokouksessa on puhe- ja äänioikeus jäsenyhdistyksellä, joka on hyväksytty jäseneksi ennen edellisen toimintakauden loppua ja joka on antanut toimintailmoituksen ja suorittanut jäsenmaksunsa. Jokaisella äänioikeutetulla jäsenyhdistyksellä on yksi (1) ääni kutakin siihen kuuluvien henkilöjäsenten lukumäärän alkavaa 20-lukua kohti, kuitenkin korkeintaan viisi (5) ääntä. Valtuutettu edustaja saa vuosikokouksessa edustaa vain yhtä (1) yhdistystä. Valtakirjat tarkastetaan ennen vuosikokouksen alkua. Muut kiinnostuneet voivat osallistua vuosikokoukseen ilman äänioikeutta.

Vallitsevan Corona-tilanteen ja voimassa olevien kokousrajoituksien takia, toivomme että kaikki, joilla on aikomus osallistua vuosikokoukseen ilmoittautuvat ennakkoon piirin sihteerille puhelimitse tai sähköpostitse viimeistään maanantaina 22.6.2020.

Vaasan Kennelpiiri ry:llä on ollut perinteenä kutsua vuosikokoukseensa SM-voittajat, piirinmestarit sekä Vuolasvirta-palkinnon saaja vastaanottamaan kunniapalkintonsa. Vallitsevan tilanteen johdosta on piirin hallitus päättänyt, ettei yllämainittuja kutsuta tänä vuonna piirin vuosikokoukseen. Kunniapalkinnot toimitetaan kokoukseen osallistuvien jäsenjärjestöjen edustajien toimesta tai vaihtoehtoisesti noudettavissa jälkikäteen piirin sihteeriltä. Palkinnon saajat saavat asiasta tiedon kirjeitse.

Hallitus