Piirin avustukset

VAASAN KENNELPIIRIN AVUSTUKSET (päivitetty 14.6.2019)

Vaasan kennelpiirin hallitus on kokouksessaan 15.4.päättänyt, että vuoden 2020 aikana kennelpiiri ei tule maksamaan avustuksia.

Vaasan kennelpiirin kaikki ryhmänäyttelyt + Vaasa KV-näyttely vuodelle 2020 ovat peruuntuneet Corona-epidemian takia ja tämä merkitsee, että kennelpiiri on menettänyt yli 80% tuloistaan. Tämän taloustilanteen takia Vaasan kennelpiirin hallitus on tehnyt päätöksen huomattavista säästöistä vuodelle 2020. Näihin mittaviin säästöihin kuuluu, että vuoden 2020 aikana kennelpiiri ei maksa avustuksia lainkaan: ei ylituomareiden jatkokoulutuksiin, ei ylituomareiden koulutuksiin, ei osallistumisiin SM- tai lohkokilpailuihin, ei yhdistyksille erityiskustannuksia vaativien kurssien järjestämiseen eikä myöskään SM- tai lohkokilpailuihin.

Pahoittelemme näitä mittavia säästöjä, mutta rahaa tähän ei vaan ole tänä vuonna. Jos sinulla on tästä jotain kysyttävää, ota yhteyttä puheenjohtajaan Heidi Troberg puh 0405365174

 

Nuorisotoiminnalle erikoinen tuki.
Piirin johtokunta osoittaa vuosittain määrärahan eri nuorisoleireille osallistujille. Leirit voivat olla joka SKL:n, rotujärjestön tai agilityliiton järjestämät. Kysymyksessä on 12-17 v. nuoret koiraharrastajat. Tuki koskee leirimaksua ja saa hakea leirin päätyttyä kuitin mukaan. Hakemukset piirin hallitukselle/ nuorisojaostolle.

 

Tuki ylituomareiden jatkokoulutukseen.           
Ylituomareiden pakolliseen piirin ulkopuolelle tapahtuvaan ylituomari jaktkokoulutukseen maksetaan joka toinen vuosi matkarahaa 0,22 €/ km ja päiväraha SKL:n matkustusohjeen mukaan. Matkustaminen yhdessä suositellaan. Anomus toimitetaan piirin sihteerille/ rahastonhoitajalle.                 
 

Stipendi ylituomarikurssin kustannusten peittämiseksi.    
Ylituomarikurssin läpikäynyt henkilö voi saatuaan ylituomarioikeudet anoa piiriltä stipendi, jonka suuruus on 250 euroa. Anomus piirin sihteerille.

 

Osallistuminen SM- ja lohkokilpailuihin.         
Osallistujille maksetaan puolet (½) osallistumismaksuista joko lohkokilpailuihin tai SM-kilpailuihin niille, jotka menevät suoraan SM:ään ilman lohkojenkarsintaa. Ne osallistujat, joilla on lohkojen karsinnat, saavat koko osallistumismaksun SM-kilpailuihin. SM-kilpailujen osallistumismaksun maksaminen koskee vain yksilö suomenmestaruuksia. Anomukset toimitetaan piirin sihteerille/ rahastonhoitajalle.

Agility, toko, rally-toko    
SM-kilpailujen osallistumismaksun maksaminen koskee vain yksilö suomenmestaruuksia. Halli-SM ja joukkue-SM eivät ole oikeutettuja korvauksiin. Agility-lajeilla maksetaan vain yksi osallistumismaksu/koirakko/startti. Anomukset toimitetaan piirin sihteerille tai rahastonhoitajalle. Juniorien Suomen mestaruuskilpailuihin osallistuminen kilpailijat AGI:ssä, toko ja rally-toko saavat avustuksia nuorisojaostolta, ja näissä tapauksissa ei anneta "tupla ​​avustuksia". Junioreiden anomukset toimitetaan piirin nuorisojaostolle. Anomus on tehtävä kuukauden kuluessa jokaisesta kilpailusta.

 

Tuki yhdistyksille erityiskustannuksia vaativan kurssin järjestämiseen.
Kurssijärjestelyihin, jotka erityisistä syistä, mm. tuomarit pitkämatkalaisia, tulee kalliiksi, voidaan hakea tukea piirin hallitukselta. Hallitus voi, kurssin kustannusarvion perusteella antaa ennakkopäätöksen. Tuki maksetaan jälkikäteen, kun tilitys on saatu kurssin kokonaiskustannuksista.              

 

Tuki SM-kilpailujen ja lohkovalintojen järjestäjille.              
500 € maksetaan SM-kilpailujen (rotujärjestöjen) järjestäjille, lohkovalintojen ja juniori SM-kilpailujen järjestäjille maksetaan 250 € tuki.       

 

Maksut

Näyttelymaksu (15%), SKL:n hallituspäätös 14.12.2017 (astui voimaan 1.1.2018).
Kaikki näyttelyt suorittavat näyttelyä puoltaneelle kennelpiirille näyttelymaksun, joka on 15 % näyttelyluettelon merkittyjen virallisiin luokkiin osallistuneiden koirien ilmoittautumismaksusta (ei pentuja). 15 %:n maksuvelvollisuus ei koske rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyitä, ei myöskään ns. tukinäyttelyitä.

Kennelpiirillä on mahdollisuus näyttelyn järjestäjän anomuksesta pienentää näyttelymaksuosuutta tai luopua siitä kokonaan, jos näyttelyn järjestämiskustannukset ovat jostain perustellusta syystä kohonneet odottamattoman korkeiksi. Kennelpiirin hallitus päätti 25.4.2018 että nettovoitto koiraa kohti pitäisi olla vähintään 10 euroa.
 

Näyttelyn järjestäjä voi tehdä anomuksen kennelpiirille näyttelymaksun pienentämistä. Anomuksen liitteenä tulee olla kirjanpito tuloista ja menoista. Kennelpiirin hallitus päättää tapauskohtaisesti näyttelymaksun mahdollisesta pienentämistä tai luopumisesta. Anomus kennelpiirille tulee tehdä 30 päivän sisällä näyttelyn jälkeen, kuitenkin viimeistään ennen syyskuun viimeistä päivää.

 

Piirin näyttelyohjaajan kustannuksien jako piirin ja näyttelyjärjestäjän kesken.
Jokainen näyttelyjärjestäjä suorittaa 50 € suuruisen maksun piirille näyttelyohjaajan kustannuksien peittämiseksi (käynti yhdessä toimikunnan kokouksessa). Näyttelyohjaaja laskuttaa piiriä matka- ja päivärahakustannuksista SKL:n matkustussäännön mukaan, kun hän on suorittanut käynnin näyttelytoimikunnan yhdessä kokouksessa ja näyttelyssä.