Vuorottelulista

Grupputställningar – Ryhmänäyttelyt                                          

Distriktets kvot är tre (3) grupputställningar per år. Den första turlista för utställningar i distriktet uppgjordes att gälla från år 1998. Listan har sedan dess uppdaterats flera gånger. Den senaste uppdateringen gjordes i juni 2020. De föreningar som tidigare visat intresse för att arrangera utställningar finns med. Ansökningar för år 2023 skall skrivas in på Omakoira senast 30.9.2021.

Piirin kiintiö on kolme (3) ryhmänäyttelyä/vuosi. Ensimmäinen vuorottelulista näyttelyjärjestämistä varten laadittiin piirissä vuonna 1998. Lista on sen jälkeen päivitetty monta kertaa. Viimeinen päivitys tehtiin kesäkuussa 2020. Mukana ovat ne yhdistykset, jotka viime vuosina ovat osoittaneet kiinnostusta ryhmänäyttelyn järjestämisestä. V. 2023 näyttelyt haetaan Omakoiran kautta viimeistään 30.9.2021.

 

Turlistan - vuorottelulista (päivitetty kesäkuussa 2020)

2021

 • Sydösterbottens Kennelförening 
 • Södra Vallgrund Jaktförening, Iskmo Jaktklubb, Jungsund Jaktklubb
 • Österbottens älghundklubb 

 

2022

 • Västkustens Dreverklubb, Österbottens Spetsklubb, Botnic Agility Club
 • Malaxnejdens Stövarklubb, Malax Grythundklubb 
 • Jakobstadsnejdens Kennelförening

 

2023

 • Terjärv Jaktförening
 • NyCarleby Hundklubb, Jälkijuna
 • Lakeuden Vinttikoiraharrastajat

 

2024

 • Nykarlebynejdens kennelförening
 • Karlebybygdens Kennelförening
 • Österbottens Taxklubb, Västkustens Stövarklubb

 

2025

 • Vähäkyrön Metsästysseura
 • Taxklubben Westcoast
 • Sydösterbottens kennelförening

 

2026

 • Pohjamaan Spanielkerho
 • Södra Vallgrund Jaktförening, Iskmo Jaktklubb, Jungsund Jaktklubb
 • Merikaarron metsästysseura