Kouluttajat

Aluekouluttaja - Distriktsutbildare         puh. 040-546 8557
Marita Utter, Louluksentie 89, 68410 Nedervetil 
s-posti: marita.utter(at)backman-trummer.fi

Kouluttajat - Utbildare          (päivitetty 24.4.2019)

LINT, skällande fågelhundar   Thommy Svevar, Sundom, puh. 040- 837 3881 
                                                  s-posti: thommy.svevar(at)wartsila.com

HIRV, för älghundar                Peter Käcko, Purmo, puh. 050-556 9667 
                                                 s-posti: petkac63(at)gmail.com

AJOK/KEAJ, för stövare         Roland Sundfors, Nedervetil, puh. 044-785 1224
                                                 s-posti: roland.sundfors(at)jakobstad.fi