Koepöytäkirjan tarkastajat

Provprotokollgranskare 2019 -  Koepöytäkirjojen tarkastajat 2019

 

AJOK/KEAJ/BEAJ – STÖVARE, BEAGLE (koetallennus)

Ingmar Smeds, Skepparnästået 33 A, 66240 Petalax, 050-528 4184; ingmar.smeds@pp.malax.fi

 

HIRV – ÄLGHUNDAR (koetallennus)

Marja-Helena Ilvonen, Mahlu, 050-572 7010; marja.ilvonen@elisanet.fi

 

LINT - SKÄLLANDE FÅGELHUND (koetallennus)

Åke Palmunen, Kackurvägen 228, 68570 Larsmo, 040-525 1530; ake.palmunen@multi.fi

 

DRAJ – DREVER (mahd. koetallennus syksy 2019 lähtien)
Roger Herlin, Björneborgsvägen 1517 bst 1, 66160 Långåminne, 050-338 1146

 

MEJÄ – VILTSPÅR + VAHI                          

Torsten Lerstrand, Odalsvägen 4, 66530 Kvevlax, 050-557 5345

 

WACH, jaktprov för wachtelhund

Nicklas Lindström, Stagbovägen 8, 66540 Petsmo, 050-561 7799

 

SPME, SPA - SPANIELS     
Catarina Still, Gästgivarvägen 78, 68690 Sundby, 050–5274197  

 

MÄAJ - TAXAR

Inari Kuisma, Kotirinteentie 18, 68600 Jakobstad, 040-766 2960

 

LUT, LUO, LUME - Prov för grythund

Bertil Stormblad, Lömnehagavägen 45, 66100 Malax, 050-593 9600

 

NOU/NOME - RETRIEVERS  
Jari Päivärinta, Helandersgatan 24, 68600 Jakobstad, 040-505 8464

 

MUUT KOELAJIT PIIRIN SIHTEERILLE

Martina Bäckman, Vitviksvägen 30, 65650 Koskö, 050-3829059