Koepöytäkirjan tarkastajat

1.1.2020 lähtien kennelpiireissä ei ole enää pöytäkirjantarkastajia. Pöytäkirjantarkastajien tehtävästä on luovuttu, koska melkein kaikissa koemuodoissa on mahdollista viedä koetulokset sähköisesti, joko koetallennuksen tai Omakoiran kautta.

Niissä kokeissa, joissa tulosten vieminen sähköisesti ei ole vielä mahdollista (tietyt pitkäkoet) lähetetään sekä SKL:n ja rotuyhdistyksen kappaleet koepöytäkirjoista osoitteeseen:

Showlink Oy/ Koetallennus, PL 20, 79101 Leppävirta