Jaostot

KENNELPIIRIN  JAOSTOT  JA  NIIDEN  TOIMINNAN  TARKOITUS:

Jaostot on perustettu hoitamaan oman harrastajapiirinsä asioita kennelpiirin hallituksen ja kennelpiirin alueella toimivien, kyseistä harrastusmuotoa harjoittavien yhdistysten kesken. Jaostoon on pyrittävä saamaan mukaan mahdollisimman monen eri yhdistysten edustajat, jotta se voi antaa hallitukselle tietoja oman harrastusmuotonsa toiminnasta. Jaosto tekee ehdotuksia toiminnan aktivoimiseksi, auttaa koulutuksessa sekä kokeiden ja kilpailujen järjestämisessä.