Piirin Säännöt

Kennelpiirien kehitysprojektin kokouksessa valittiin neljän piirin puheenjohtajat kennelpiirien sääntöjen päivitystyöryhmään.

SKL:n hallitus on 14.6 kokouksessaan nimennyt nämä neljä piirien projektiryhmän kokoontumisessaan valittua henkilöä kennelpiirien mallisääntöjen päivittäjiksi. SKL:n valtuuston pj Eeva Anttinen on valittu tämän ryhmän puheenjohtajaksi.

Ryhmään kuuluvat: Jaana Rantala Varsinais-Suomen kennelpiiristä, Martti Mannersuo, Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiristä, Eija Koistinen, Pohjois-Karjalan Kennelpiiristä ja Pentti Ylitalo, Lapin Kennelpiiristä. Näin on piirin puheenjohtaja jokaisesta lohkosta edustettuna työryhmässä. Ryhmän tuotokset arvioi SKL:n lakinainen Raisa Kiela.

Uudenmaan piirin säännöt tullaan päivittämään heti kun työryhmä luovuttaa mallisäännöt käyttöön.