Piirin Säännöt

Kennelpiirien kehitysprojektin kokouksessa valittiin neljän piirin puheenjohtajat kennelpiirien sääntöjen päivitystyöryhmään.