Piirin jäsenyhdistysten tiedot päivitettävä Omakoiraan 30.4. mennessä

Kennelpiirin sääntöjen mukaan kennelpiirin jäsenyhdistysten tulee tehdä vuosittain toimintailmoitus kennelpiirille. Käytännössä tämä hoituu nykyisin Omakoira-palvelussa, jonne täydennetään yhdistyksen jäsenmäärä toimintavuoden viimeisenä päivänä sekä tarkistetaan yhdistyksen toimihenkilöt. Yhdistyksen äänimäärä kennelpiirin vuosikokouksessa määräytyy toimintailmoituksen jäsenmäärän perusteella.