Lyhennetty anomisaika kokeille ja kilpailuille 30.6.2022 saakka

Omakoirajärjestelmään on saatu luotua mahdollisuus anoa poikkeuksellisesti kahden viikon varoajalla kokeita. Toiminto on käytössä, joten yhdistyksen tulee itse syöttää kokeen tiedot järjestelmään. Koe voidaan anoa aikaisintaan 4 viikkoa ennen koetta ja se on anottava viimeistään 2 viikkoa ennen koetta. Koetta ei saa mainostaa ennen kuin se on hyväksytty eli se näkyy Kennelliiton tapahtumakalenterissa.