Koronatuki piirin jäsenyhdistyksille, jotka menettäneet suunniteltuja tuloja näyttelyn peruuntumisen takia

Päätettiin tukea piirin jäsenyhdistyksiä, jos ne ovat menettäneet suunniteltuja tuloja näyttelyiden perumisen takia, seuraavin perustein:

1) Yhdistyksellä on ollut 15.9. mennessä anottu koe ajalle 1.6.2020 – 29.2.2021  

2) Yhdistys oli mukana järjestämässä näyttelyä, joka peruttiin koronan takia  

3) Yhdistys on aiemmin aktiivisesti ollut mukana järjestämässä näyttelyitä.

KORONATUKI on harkinnanvarainen ja 100€/koe tai päivä. Tuki anotaan vapaamuotoisella anomuksella kennelpiirin hallitukselta, liitteeksi mukaan välitilinpäätös tai tiliote.