Kennelpiireille tehdään mallisääntöjä

Kennelpiirien kehitysprojektin kokouksessa valittiin neljän piirin puheenjohtajat kennelpiirien sääntöjen päivitystyöryhmään.

SKL:n hallitus on 14.6. kokouksessaan nimennyt nämä neljä piirien projektiryhmän kokoontumisessa valittua henkilöä kennelpiirien mallisääntöjen päivittäjiksi. SKL:n valtuuston pj Eeva Anttinen on valittu tämän ryhmän puheenjohtajaksi.

Ryhmään kuuluvat: Jaana Rantala Varsinais-Suomen kennelpiiristä, Martti Mannersuo Etelä-Pohjanmaan Kennelpiiristä, Eija Koistinen Pohjois-Karjalan Kennelpiiristä ja Pentti Ylitalo Lapin Kennelpiiristä. Näin on piirin puheenjohtaja jokaisesta lohkosta edustettuna työryhmässä. Ryhmän tuotokset arvioi SKL:n lakinainen Raisa Kiela.

Uudenmaan piirin säännöt tullaan päivittämään heti kun työryhmä luovuttaa mallisäännöt käyttöön.

Kennelpiirien mallisäännöt esitellään kennelpiirien yhteiskokouksessa 30-31.8.2019 Vantaalla. Tämän tilaisuuden jälkeen tulee piirihallitus päivittämään säännöt. Uudet säännöt tulee hyväksyttäväksi piirin vuosikoukouksessa 03/2020.