Jukka Kivi jatkaa puheenjohtajana, vuosikokous hyväksyi piirille uudet säännöt

Uudenmaan Kennelpiirin vuosikokoukseen 31.3. Rajamäelle kokoontui 31 henkilöä, jotka edustivat 21 kennelpiirin jäsenyhdistystä. Kokous äänesti kahdesti ja mm. sääntöjen käsittelyn vuoksi kokous kesti lähes 3 tuntia.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Runsten ja sihteeriksi Päivi Reiman. Kokouksen ääntenlaskijoina toimivat Sanna Aalto ja Kuha Kaipainen ja pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Poutinen ja Olli Miettinen.

Kokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille. 

Hallituksen jäsenille ja toiminnatarkastajille ei makseta palkkioita. Kokoussihteerille, kennelpiirin sihteerille ja rahastonhoitajalle on maksettu korvauksia. Kokous esitti, että jaatkossa kaikki maksettavat korvaukset päätettäisiin vuosikokouksessa. 

Talousarvioon lisättiin 10 000€ puolipäiväisen työntekijän palkkaamista varten. Jäsenmaksu päätettiin säilyttää ennallaan eli 5€ alkavalta 20 jäseneltä, enintään 25€.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti Jukka Kivi. Hallituksen jäsenistä äänestettiin ja 3-vuotiskaudelle tulivat valituiksi Päivi Reiman, Merja Kostiainen, Teemu Heikkonen ja Rainer Majanen.

Toiminnantarkastajiksi valittiin Aimo Ahtiainen ja Helena Sarkola-Cordeiro sekä varatoiminnantarkastajiksi Sanna Aalto ja Arto Levander.

Jaostoihin lisättiin yksi uusi jaos: nosework. Muut jaostot ovat: agility-, ajavat mäyräkoirat-, ajokoira-, beagle-, dreeveri-, kanakoira-, kaveri- ja lukukoira-, luolakoira-, mejä-, noutaja-, nuoriso-, näyttely-, palvelus- ja
pelastuskoira-, pystykorva-, toko- ja rally-toko-, vepe- sekä vinttikoirajaostot.

Hallituksen esittämiin sääntöihin tehtiin muutamia muutoksia ja lopuksi kokous hyväksyi muokkaamansa säännöt yksimielisesti. Hallitus valtuutettiin tekemään sääntöihin viranomaisten mahdollisesti vaatimat korjaukset. Uudet säännös astuvat voimaan kun Patentti- ja rekisterihallitus on ne hyväksynyt.

Kennelpiirin edustajiksi Kennelliiton yleiskokoukseen valittiin Päivi Reiman ja Jukka Kivi. Varadustajiksi valittiin Teemu Heikkonen ja Tuomas Nuutinen. Kennelpiirin valtuustoedustajiksi kaudelle 2023-2025 valittiin Päivi Reiman (varaedustaja Eija Voutilainen) ja Jukka Kivi (varaedustaja Tuomas Nuutinen).