Jaostojen toimintakertomukset ja -suunnitelmat toimitettava 20.2. mennessä