Irtipitoluvat kevään ja kesän 2020 kokeille

Luvat koirien irtipitämiseksi kokeissa/koulutuksessa 1.3. - 19.8.

Metsästyslain mukaan tarvitaan 1.3.-19.8. välisenä aikana Suomen Riistakeskuksen lupa koiran irtipitämiseksi sellaisissa kokeissa/koulutuksessa, joissa koiraa ei voida välittömästi kytkeä kokeen/koulutuksen aikana. Lupia myönnetään vain SKL:n hyväksymiin koemuotoihin. Koemuotoja, jossa irtipitolupia tarvitaan, ovat: palveluskoirat (viestikoe/PAVI), kanakoirat (vesi- ja jälkikoe, metsäkoe,kenttäkoe. KAER), muut lintukoirat (NOU, NOME, SPA), muut kokeet (VEPE ja VERI).

Kennelpiirin irtipitoluvat anotaan kokeisiin/koulutukseen piirin toimesta, mikäli järjestäjä ilmoittaa tarvittavat tiedot piirille (Leena Turunen, kts. hallitus). 
Myös kokeen järjestäjällä tulee olla tiedossa hakemuksessa tarvittavat tiedot sähköisessä muodossa esim. sähköpostiliitteinä heti kokeen hyväksymisen jälkeen.

Irtipitolupaa varten tarvitaan seuraavia tietoja:

- koe/koulutusalue: liitteeksi kartta 1: 20 000 / 50 000
- vastuuhenkilöiden yhteystiedot
- koepäivämäärä / arvio toiminnan toistuvuudesta koulutuksessa
- arvio toimintaan osallistuvien koirien määrästä
- koemuoto sekä lyhyt kuvaus millaisesta toiminnasta on kyse