Yleistä

Koe- ja kilpailuasiat

**********

Koetoimitsija!

Tarkista, että olet Kennelliiton koetoimitsijalistalla!
Tämä on tärkeää, sillä muutoin et voi hakea kokeita etkä myöskään toimia koetoimitsijana.

HUOM!

Yllä mainittu asia EI KOSKE Suomen Palveluskoiraliiton Virkku.net -sivuston kautta anottavia kokeita (mm. luonnetesti, MH-kuvaus, palvelus- tai pelastuskoirakokeet, rally-toko ja toko).

Agility- ja Vinttikoiraliiton koetoimitsijat voivat kysyä asiaa ko. liitoilta.

 

Uudenmaan Kennelpiirin kautta uusittavat koetoimitsijakortit

hoitaa Olli Miettinen (yhteystiedot löytyvät hallituksen tiedoista). Uusimiseen tarvitaan puolto joko jäsenyhdistykseltä tai piirin jaostolta sekä tarvittaessa vanha koetoimitsijakortti.

**********

Kokeiden säännöt tästä linkistä... (pdf)

Myönnetyt kokeet SKL:n Tapahtumakalenterissa
Kalenterista löytyvät myös järjestettävät näyttelyt.

Kokeiden ja näyttelyiden anominen sähköisesti Kennelliiton Omakoira - järjestelmässä
Uudenmaan Kennelpiirin alueella järjestettävät kokeet ja näyttelyt anotaan sähköisesti Omakoira-palvelun kautta. Jäsenseurojen puheenjohtajilla ja sihteereillä on oikeus anoa kokeita ja näyttelyitä Omakoirassa, mikäli he ovat Kennelliiton jäseniä ja ovat rekisteröityneet Omakoiraan. Lisäksi jäsenseurat voivat nimetä uuden luottamushenkilön, "Tapahtumien ylläpitäjän", jolle jäsenseura antaa oikeuden anoa kokeet ja näyttelyt yhdistyksen nimissä. Ylläpitäjältä edellytetään voimassa olevaa Kennelliiton jäsenyyttä. 

Omakoira-palvelun käyttöohjeet löytyvät täältä:Omakoiraohjeet

Kokeiden ja kurssien anominen
Kokeet/kurssit 1.8. - 31.12. anotaan 31.3. mennessä
Kokeet/kurssit 1.1. - 30.4. anotaan 31.8. mennessä
Kokeet/kurssit 1.5. - 31.7. anotaan 31.12 mennessä

Kurssit anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella ne järjestetään. Kurssianomukset toimitetaan kennelpiirin sihteerille. Anomuksen on oltava täytettynä kaikilta osin.

Huom! Seuraavan aikajakson anomuksia ei saa lähettää kennelpiirille, ennen kuin edellisen aikajakson anomuksien aikaraja on täyttynyt. Liian aikaisin lähetetyistä anomuksista kennelpiiri ei ota vastuuta.

Luvat koirien irtipitämiseksi kokeissa/koulutuksessa 1.3. - 19.8.

Metsästyslain mukaan tarvitaan 1.3.-19.8. välisenä aikana Suomen Riistakeskuksen lupa koiran irtipitämiseksi sellaisissa kokeissa/koulutuksessa, joissa koiraa ei voida välittömästi kytkeä kokeen/koulutuksen aikana. Lupia myönnetään vain SKL:n hyväksymiin koemuotoihin. Koemuotoja, jossa irtipitolupia tarvitaan, ovat: palveluskoirat (viestikoe/PAVI), kanakoirat (vesi- ja jälkikoe, metsäkoe,kenttäkoe. KAER), muut lintukoirat (NOU, NOME, SPA), muut kokeet (VEPE ja VERI).

Kennelpiirin irtipitoluvat anotaan kokeisiin/koulutukseen jaostojen toimesta. Luvan hakemisessa auttaa Leena Turunen (ks. hallitus) silloin, kun tarvittavat tiedot toimitetaan hänelle sähköisessä muodossa. Myös kokeen järjestäjällä tulee olla tiedossa hakemuksessa tarvittavat tiedot sähköisessä muodossa esim. sähköpostiliitteinä heti kokeen hyväksymisen jälkeen. 

Irtipitolupaa varten tarvitaan seuraavia tietoja:

- koe/koulutusalue: liitteeksi kartta 1: 20 000 / 50 000
- vastuuhenkilöiden yhteystiedot
- koepäivämäärä / arvio toiminnan toistuvuudesta koulutuksessa
- arvio toimintaan osallistuvien koirien määrästä
- koemuoto sekä lyhyt kuvaus millaisesta toiminnasta on kyse

 

Piirinmestaruusmitalit

Piirinmestaruuskokeiden mitalit ovat Jukka Kivellä p. 0400 709 967. Ota yhteys mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ennen kokeita.