Muut kokeet

Koetoimitsija!

Tarkista, että olet Kennelliiton koetoimitsijalistalla!
Tämä on tärkeää, sillä muutoin et voi hakea kokeita etkä myöskään toimia koetoimitsijana.

HUOM!

Yllä mainittu asia EI KOSKE Suomen Palveluskoiraliiton Virkku.net -sivuston kautta anottavia kokeita (mm. luonnetesti, MH-kuvaus, palvelus- tai pelastuskoirakokeet, rally-toko ja toko).

Agility- ja Vinttikoiraliiton koetoimitsijat voivat kysyä asiaa ko. liitoilta.

 

Uudenmaan Kennelpiirin kautta uusittavat koetoimitsijakortit

hoitaa Olli Miettinen (yhteystiedot löytyvät hallituksen tiedoista). Uusimiseen tarvitaan puolto joko jäsenyhdistykseltä tai piirin jaostolta sekä tarvittaessa vanha koetoimitsijakortti.

 

Luvat koirien irtipitämiseksi kokeissa/koulutuksessa 1.3. - 19.8.

Metsästyslain mukaan tarvitaan 1.3.-19.8. välisenä aikana Suomen Riistakeskuksen lupa koiran irtipitämiseksi sellaisissa kokeissa/koulutuksessa, joissa koiraa ei voida välittömästi kytkeä kokeen/koulutuksen aikana. Lupia myönnetään vain SKL:n hyväksymiin koemuotoihin. Koemuotoja, jossa irtipitolupia tarvitaan, ovat: palveluskoirat (viestikoe/PAVI), kanakoirat (vesi- ja jälkikoe, metsäkoe,kenttäkoe. KAER), muut lintukoirat (NOU, NOME, SPA), muut kokeet (VEPE ja VERI).

Kennelpiirin irtipitoluvat anotaan kokeisiin/koulutukseen jaostojen toimesta. Luvan hakemisessa auttaa Leena Turunen (ks. hallitus) silloin, kun tarvittavat tiedot toimitetaan hänelle sähköisessä muodossa. Myös kokeen järjestäjällä tulee olla tiedossa hakemuksessa tarvittavat tiedot sähköisessä muodossa esim. sähköpostiliitteinä heti kokeen hyväksymisen jälkeen.

Irtipitolupaa varten tarvitaan seuraavia tietoja:

- koe/koulutusalue: liitteeksi kartta 1: 20 000 / 50 000
- vastuuhenkilöiden yhteystiedot
- koepäivämäärä / arvio toiminnan toistuvuudesta koulutuksessa
- arvio toimintaan osallistuvien koirien määrästä
- koemuoto sekä lyhyt kuvaus millaisesta toiminnasta on kyse