Hallituksen kokous 20.10.2021

20.10.2021

Seuraava piirihallituksen kokous pidetään 20.10.2021 klo 18.00 Solttilassa. Myös etäosallistumismahdollisuus.

Kokouksessa käsiteltäväksi haluttavat asiat on toimitettava kokoussihteeri Riikka Alanteelle (riikka.alanne(at)gmail.com) viimeistään viikkoa ennen.