Minustako YLITUOMARI

Ylituomarien koulutus ja pätevöimisohjeet

Ylituomariksi aikovalle asetettavat yleiset vaatimukset

    - Oltava luonteensa ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva.

-     Omattava luontaisia taipumuksia ja riittävät fyysiset ominaisuudet ylituomarin tehtävään   

    - Oltava arvostettu ja kokenut koe-ja kilpailutuomari ja hyvin perehtynyt kyseessä olevaan koemuotoon ja siihen osallistuviin rotuihin.

    - On toiminut aktiivisesti harrastamansa koemuodon kouluttajana

       ja kouluttamallaan koiralla palkinnoille päässeenä koiranohjaajana.

    - Pystyttävä kouluttamaan koetuomareita ja koehenkilöitä.

    - On suorittanut hyväksytysti koetoimitsijakoulutuksen ja osallistunut useasti kokeiden tai kilpailujen järjestelyvastuuseen.

    - On täytettävä mahdolliset koemuotokohtaiset lisävaatimukset.

    - On täytettävä Kennelliiton määrittelemät jäsenyysvaatimukset

 

Koulutukseen hakeutuminen

    -Kokelas hankkii Kennelpiirin sihteeriltä "Esitys ylituomarikoulutukseen" kortin (vaalean sininen).

    - Kortti on esitäytettävä kaikilta osin huolellisesti.

    - Kokelas laatii koiraharrastuksestaan CV:n, joka liitetään hakemuksen liitteeksi.

    - Kokelas pyytää puollon koulutukseen osallistumisesta omalta Kennelliiton (Kennelpiirin) jäsenyhdistykseltään ja tarvittaessa      rotujärjestöltä. (Ensisijaisesti henkilöä esitetään Ylituomarikoulutukseen jäsenyhdistyksen taholta)

    - Kortti ja CV lähetetään Kennelpiirin sihteerille

    - Kennelpiirin rotujaosto antaa lausuntonsa ao. henkilön soveltuvuudesta

      ylituomaritehtävään piirihallitukselle.

    - Piirihallitus tekee päätöksen koulutukseen hyväksymisestä.

 

Ylituomarikoulutukseen hakeutuminen

   - Puollon saatuaan kokelas ilmoittautuu ylituomari 1-koulutukseen puollon saatuaan koulutuksen järjestäjälle.

    - Ilmoittautuminen tehdään hyvissä ajoin ennen määräpäivää.

    - Esitys ylituomarikoulutukseen -kortin KOPIO ja todistus osallistumismaksusta lähetetään hyvissä ajoin määräajan  umpeutumista koulutuksen järjestäjälle.

 

Lajikohtaiseen erikoistumiskoulutukseen hakeutuminen

   - Kokelas hakeutuu Ylituomarin I-kurssin käytyään lajikohtaiseen koulutukseen, viimeistään kahden vuoden sisällä I-kurssin suorittamisesta.

   - Ilmoittautumisen yhteydessä lähetetään KOPIO koulutuskortista, alkuperäinen viedään mukana koulutustilaisuuteen.