Pöytäkirjojen tarkastajat

Vuoden alusta (2020) siirrytään kaikissa niissä lajeissa, joissa se on mahdollista sähköiseen tulostallennukseen. Tämä johtaa siihen, että kennelpiirikohtaisia koepöytäkirjantarkastajia ei enää tarvita. Koepöytäkirjan tarkastajien toimiohje lakkautetaan 31.12.2019. Kennelpiirien ei enää velvoiteta nimittämään lajikohtaisia koepöytäkirjantarkastajia alueelleen.