TIETOA PIIRISTÄ

 

TIETOA PIIRISTÄ

Suur-Savon kennelpiirin toiminta käsittää Etelä-Savon maakuntaliiton alueen, jonka muodostavat kaupungit Mikkeli, Pieksämäki ja Savonlinna sekä kunnat: Enonkoski, Hirvensalmi, Heinävesi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala, Rantasalmi ja Sulkava.

Suur-Savon kennelpiiri ry toimii Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:n alueorganisaationa ja toimielimenä vastaten Kennelliiton edustuksesta omalla alueellaan.

Kennelpiirin jäseniksi pääsevät hakemuksesta rekisteröidyt yhdistykset, jotka sääntöjensä mukaan harrastavat puhdasrotuisten koirien käytön edistämistä. Kennelpiirin jäsenyhdistykset ovat myös Kennelliiton jäsenyhdistyksiä piirin kautta. Jäsenyhdistyksiä on 134. 

Suur-Savon kennelpiiri ry:n ylintä päätäntävaltaa käyttävät jäsenyhdistysten edustajista koottu vuosikokous, joka keskuudestaan valitsee piirille puheenjohtajan sekä 9 jäsenisen hallituksen. Vuosikokouksen valtuuttamana hallitus vastaa piirin toiminnasta ja taloudesta.

Vuosikokous valitsee jäsenyhdistyksistä puheenjohtajat 10 eri jaostoon.

Jaostot: ajokoira, hirvikoira, lintu- ja jälkikoira, luolakoira, nuoriso, palveluskoira, pienajokoira, pystykorva, toko ja vinttikoira jaostot. Jaoston puheenjohtaja kutsuu jaoston jäsenet jotka pyritään valitsemaan niin että edustavat koko piirin aluetta. Jaostot suunnittelevat, organisoivat, järjestävät ja valvovat jaostojen alaista toimintaa piirissä.

Kennelpiirin tulee vastata tasapuolisesti koko kenneltoiminnasta omalla alueellaan.

Kennelpiirin tehtävistä voidaan mainita mm:

  • huolehtii yleisestä kenneltyön valistus- ja tiedotustoiminnasta
  • myöntää pääosan alueellaan pidettävistä kokeista
  • myöntää alueellaan pidettävät kurssi- ja koulutustilaisuudet
  • antaa lausunnot alueellaan anotuista koiranäyttelyistä
  • kouluttaa näyttely-, koe- ym. toimihenkilöitä alueensa harrastustoiminnan mukaan
  • tarkastaa näyttely- ja koetulokset ennen Kennelliittoon lähettämistä
  • pitää yhteyttä Kennelliittoon valtuustoedustuksensa kautta sekä lähettämällä mm. vuosiasiakirjansa liittoon
  • valvoo, opastaa ja antaa lausuntoja koirankasvatuksesta/pidosta piirin alueella
  • toimii yhteistyössä eri viranomaisten kanssa