Kokeet ja kurssit

KENNELPIIRILTÄ ANOTTAVAT KOKEET

KOKEEN PITOAIKA

ANOMUS

OMAKOIRASSA

VIIMEISTÄÄN

ILMOITUS KENNELLIITOSSA

VIIMEISTÄÄN

 

 

 

1.1.-30.4.

             31.8.

             30.9.

1.5.-31.7.

             31.12.

             31.1.

1.8.-31.12.

             31.3.

             30.4.

KENNELLIITOLTA ANOTTAVATA KOKEET

Kotimaisten rotujen valtakunnalliset ottelut ja niiden valintakokeet anotaan otteluiden ja niiden valintakokeiden sääntöjen mukaisesti.

Ottelut: anomus Omakoirassa viimeistään 31.12

Valintakokeet: anomus Omakoirassa viimeistään 31.12

Muut SM-kokeet ja maaottelut:

Kokeen pitoaika 1.1-30.4: anomus Omakoirassa viimeistään 30.4

Kokeen pitoaika 1.5-31.7: anomus Omakoirassa viimeistään 31.8

Kokeen pitoaika 1.8-31.12: anomus Omakoirassa viimeistään 31.12

Kansainväliset kokeet anotaan kuten SM-kokeet, kuitenkin viimeistään 6kk ennen kokeen pitoa.

Tässä KENNELIITON YLITUOMARI haku

 

KENNELPIIRILTÄ ANOTTAVAT NÄYTTELYT

Kansainväliset ja kaikkien rotujen näyttelyt
Hakemus on tehtävä sähköisesti Kennelliiton Omakoira -palvelussa kaksi vuotta ennen näyttelyn järjestämisvuotta. Sähköisen hakemuksen on oltava kennelpiirissä joulukuun 1. päivään mennessä ja kennelpiiri toimittaa hakemukset Kennelliittoon tammikuun 1. päivään mennessä. Kennelpiirin on tarkastettava, että − hakijoina olevat jäsenyhdistykset ovat oikeutettuja järjestämään näyttelyn − näyttelysihteeri on pätevöity kehätoimitsija − tuomariyhteyshenkilö on riittävän kielitaitoinen

Ryhmänäyttelyt
Hakemus on tehtävä sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa siihen kennelpiiriin, jonka alueella näyttely järjestetään, 15 kuukautta ennen näyttelyn järjestämisvuotta eli syyskuun loppuun mennessä. Kennelpiiri toimittaa hakemukset lausunnollaan varustettuna Kennelliittoon lokakuun loppuun mennessä. 

Erikoisnäyttelyt
Haetaan Kennelliitolta, mutta hakemus tehdään ensin sähköisesti Kennelliiton Omakoira-palvelussa lausuntoa varten sille kennelpiirille, jonka alueella näyttely järjestetään. Hakemus on toimitettava kennelpiiriin 15 kuukautta ennen näyttelyn järjestämisvuotta eli syyskuun loppuun 14 mennessä. Kennelpiiri toimittaa hakemukset lausunnollaan varustettuna Kennelliittoon lokakuun loppuun mennessä. Erikoisnäyttely haetaan noudattaen em. menettelyä ja aikataulua siinäkin tapauksessa, että erikoisnäyttely järjestetään jonkin muun näyttelyn osana.

Tukinäyttelyt
Tukinäyttelyitä haetaan samoin kuin ryhmänäyttelyitä ja rotuyhdistysten erikoisnäyttelyitä ja niihin sovelletaan ryhmänäyttelyitä ja erikoisnäyttelyitä koskevia ohjeita ja määräyksiä.