Jaoston toiminta

Pienajokoirajaosto

Pienajokoirajaoston siipien suojassa on nimensä mukaisesti kooltaan pienemmät ajavat koirat, joita Suomessa on monia eri rotuja.
Jaoston yksi näkyvimmistä toiminnoista on Rotu-ottelu, joka käydään vuosittain
beaglen, dreeverin ja suomenajokoiran välillä. Kokeessa joukkueen muodostaa kaksi kunkin rodun edustajaa. Suomeajokoira on mukana harrastajaväen yhteistoimintaa edistavänä.ja luonnollisesti yhteisten AJOK koesääntöjenkin vuoksi.
Järjestelyvastuu kiertää kolmen yhdistyksen kesken, eli Suur-Savon Beaglen, Suur-Savon Ajokoiramiesten ja Suur-Savon Dreeverikerhon järjestämänä.
Koetapahtuma on ollut alusta lähien lämminhenkinen ja siinä on kyetty pitämään liiallinen kilpailullisuus toisarvoisena asiana.Osallistuvat koirat edustavat pää-asiassa aloittelevia tai vasta muutaman kokeen läpikäyneitä noviiseja. 

Jaostoon kuuluu puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä. Kokoonnumme tammikuussa ja muulloin tarpeen mukaan.Jaloston jäsenet edustavat beglea, mäyräkoira ja dreeveriä. Muutkin pienajokoirat ovat tervetulleita mukaan toimintaan.

Käsittelemme mm. erilaisia koetteluun ja koulutukseen liittyviä asioita, joista laadimme esityksiä tai lausuntoja Kennelpiirin hallinnolle.
Yhteistoiminnan ylläpito ja kehittäminen tulee jatkossa olemaan tärkeässä roolissa jaoston toimissa ja siinä riittää työnsarkaa kaikille jaostoille ja toimikunnille.