Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan tervehdys

 

Kiitän jäsenyhdistyksiä saamastani varsin laaja-alaisesta tuesta vuosikokouksen valitessa puheenjohtajaa toimintavuodelle 2018. Samalla lausun kiitokset Ari Taskiselle kennelpiirimme eteen tehdystä työstä puheenjohtajan ominaisuudessa. Vierivä kivi ei sammaloidu, pitää Arinkin kohdalla hyvin paikkansa. Työelämään palaaminen lukuisten harrastus- ja luottamustehtävien ohella sai Arin tekemään vetäytymispäätöksen kennelpiirimme puheenjohtajan tehtävästä.

Omasta koiraharrastuksestani lyhyesti. Omia koiria on ollut täysi-ikäisyydestä lähtien 40 vuotta. Ensimmäiset 20 vuotta ajokoetoimintaa suomenajokoirilla ja nyt harrastan metsästystä hirvikoirien kanssa. Kotona on tällä hetkellä kaksi karjalankarhukoiraa ja yksi jämtlanninpystykorva. Kennelpiirin hallituksessa olen toiminut vuodesta 2005 ja paikallisen kennelyhdistyksen puheenjohtajana yli 10 vuotta.

Kennelpiirimme hallitus on toiminut varsin pitkään vakiintuneessa kokoonpanossa. Hallitukseen jäsenet ovat valikoituneet maantieteellisesti kattavalta alueelta ja edustavat melko hyvin eri harrastusmuotoja. Olemme tehneet päätöksiä hyvässä yhteishengessä rakentavien keskustelujen pohjalta. Pyrimme aina tekemään ratkaisuja mahdollisimman tasapuolisesti eri harrastusmuotojen välillä, noudattaen Suomen Kennelliiton meille asettamia reunaehtoja. Täytyy muistaa, että kennelpiiri on kennelliiton paikallinen hallintoelin, joka vastaa toiminnan toteutuksesta, kehittämisestä ja lainmukaisuudesta. Ja myös se, että vastuun kantavan hallituksen päätökset eivät valitettavasti voi aina miellyttää kaikkia.

Vuosien saatossa kentältä on viestitetty kennelpiirimme vahvasta taloudellisesta tilasta ja sen antamista mahdollisuuksista. On kartoitettu varallisuuden sijoittamista koiraharrastusta palvelevaan kiinteistöön tai esitetty jäsenyhdistysten toimesta ns. ”häntäveron” poistamista näyttelyjärjestäjiltä. Vakaa taloudellinen tilanne on saavutettu vuosien pitkäjänteisellä työllä ja ehkä pienellä tuurillakin varallisuussijoituksissa. Hallitus on tällä hetkellä yksimielinen kiinteistön hankkimisen suhteen. Mikäli nykyisen kokous- ja näyttelykaluston varastotilan käyttö estyy, niin haemme sen tilalle Mikkeli-Juva akselilta mahdollisesti ostettavaa hyväkattoista varastorakennusta. Mielestämme muulle kiinteistölle on vaikea löytää tänä päivänä toiminnallisesti ympärivuotista toimintaa. Täytyy muistaa, että kiinteistön omistus tuo mukanaan myös vaihtelevat ylläpitokustannukset, jotka pitää kattaa jostakin saatavilla tuloilla. Tällä hetkellä suurin osa varoista on sijoitettu edelleen inflaatiota paremmalla tuotto-odotuksella.

Näyttelyn lisenssimaksun ja sen suuruuden määrää Suomen Kennelliitto. Onneksemme Kennelliitto on jättänyt maksun perimättä kennelpiireiltä ja se on jäänyt kokonaisuudessaan meille juoksevien kulujen hoitamiseen. Uudistamme parhaillaan mm. avustusten jakamisperusteita arvokilpailuiden järjestäjille.

Työn alla on myös kennelpiirin sääntöjen uudistaminen vastaamaan Suomen Kennelliiton sääntöuudistusta sekä vastaamaan digitalisaation mukanaan tuomiin kehitysmahdollisuuksiin. Tietotekniikan kehittyminen koiraharrastuksessa tuo meille kaikille haasteita, myös jäsenyhdistysten toimintaan. Koetulokset siirtyvät pääosin sähköiseen tallennukseen, samoin muutkin ilmoitukset. Ottakaa tekniikka haltuun, se auttaa meidän kaikkien elämää, etenkin kennelpiirin sihteerin työtaakkaa.

Haluan korostaa jaostojen toimintaa lajinsa asiantuntijana ja käytännön toimijana. Toimitetaan vuosittain ohjesäännön mukaiset, kattavat toimintakertomukset kennelpiirin sihteerille. Näin vältymme ylimääräiseltä ja osin turhaltakin työltä. Huolestuttavinta on nuorisotoiminnan hiipuminen jaoston puitteissa. Tähän meidän tulee panostaa tavalla tai toisella, siellähän koko harrastuksen tulevaisuus kuitenkin on. Kehittämisehdotuksia otetaan ilomielin vastaan.

Toivotan kaikille koiraharrastajille karvoihin katsomatta oikein hyvää kennelvuotta 2018.

Muistetaan, että kyseessä on vain rakas harrastus meille kaikille ja arvostetaan sitä kaverinkin koiraa ja harrastusta.

Puhalletaan yhteiseen hiileen pitääksemme harrastuksemme yhteiskuntakelpoisesti hyväksyttävänä. Meillä jokaisella on vastuu tästä asiasta.

Seppo Laukkanen