Puheenjohtajan terveiset

Puheenjohtajan mietteitä 2021

 

Tätä kirjoittaessani alkaa olla poikkeuksellisen helteinen kesä 2021 takanapäin. Olemme eläneet myös noin puolitoista vuotta vaihtelevissa poikkeusoloissa koronapandemian takia. Korona on vaikuttanut voimakkaasti myös yhteisiin koiraharrastuksiin näyttelyiden ja kokeiden järjestämisen osalta. Näyttelyt jouduttiin perumaan kokonaan kokoontumisrajoitusten vuoksi noin vuodeksi, nyt pikkuhiljaa näyttelytoiminta käynnistyy uudelleen. Näyttelyiden peruminen aiheutti varsinaisen harrastustoiminnan lisäksi isot taloudelliset menetykset niin näyttelyitä järjestäville yhdistyksille kuin myös Suomen Kennelliitolle ja sitä kautta myös kennelpiireille. Onhan Suomen Kennelliiton näyttelyvero, kentällä piirin häntäverona tunnettu, ollut kennelpiirimme suurin tulojen lähde. Tämä tulojen romahdus on myös kennelpiirillemme aiheuttanut tappiollisen tuloksen vuodelta 2020 ja siihen varaudutaan talousarviossa myös vuonna 2021. Olemme kuitenkin selviytyneet edellisten vuosien hyvällä taloudenpidolla eteenpäin. Olemme toki anoneet Suomen Kennelliitolta avustusta näyttelytulojen menetykseen ja sitä on myös meille myönnetty.

Koronan tuomana myönteisenä seikkana olemme ottaneet hallituksen kokouksissa pienimuotoisen digiloikan. Etäkokoukset ovat säästäneet aikaa, rahaa ja ympäristöä matkustuksen vähennettyä. Uskon, että tästä tulee  pysyvä käytäntö ns. rutiiniasioita käsittelevissä kokouksissa.

Korona toi myös kokeiden ja kurssien järjestämiseen v. 2021 loppuun saakka kahden viikon anomisajan. Lyhyemmän anomisajan muuttamisesta pysyväksi tehtiin kennelpiirimme vuosikokouksessa esitys Suomen Kennelliittoon. Olemme hallituksessa käsitelleet kaikki normaalista hakemusaikataulusta  poikkeavat kokeet ja kurssit myönteisellä päätöksellä. Näin olemme halunneet tukea parhaamme mukaan harrastusmahdollisuuksien säilymistä. Päällekkäisyyksien välttämisen vastuu on paikallisilla järjestävillä yhdistyksillä.

Koronan mukana on tullut myös valtakunnallista ohjeistusta Suomen Kennelliitolta ja valtakunnallisilta rotujärjestöiltä arvokilpailuihin liittyen, lähinnä näyttelytulosvaatimuksen osalta. Näyttelytulosta ei vaadita valtakunnallisiin otteluihin eikä sen myötä myöskään niiden valintakokeisiin vuoden 2021 loppuun saakka. Tätä ohjetta noudatetaan myös meidän kennelpiirissämme eli tämä ohje kumoaa toistaiseksi aluekarsinta- ja pm-kokeiden näyttelytulosvaatimuksen. Näin meneteltiin jo vuonna 2020 saman valtakunnallisen ohjeistuksen mukaisesti.

Tänä vuonna on toteutunut maakuntarajojen muutoksia meidän kennelpiirimme alueella. Maakuntarajan muutos ei vaikuta kennelpiirin rajoihin suoraan. Heinäveden ja Joroisten kunnat ovat edelleen meidän kennelpiirimme aluetta, Heinäveden jäsenyhdistykset ovat jopa ilmaisseet halunsa jäädä Suur-Savon kennelpiirin alueeksi. Lopullisen päätöksen kennelpiirien kuntarajoista tekee Suomen Kennelliitto.

Meillä on tällä hetkellä menossa myös Kennelliiton laatimiin mallisääntöihin pohjautuva sääntöuudistus. Toivottavasti säännöt saadaan käsiteltäväksi lausuntokierroksilta seuraavaan vuosikokoukseen.

Ajat ovat muuttuneet ja ihmiset sen myötä. Harrastus- tai yhdistystoiminnan vetämiseen on yhä vaikeampi saada siihen oikeasti sitoutuneita ihmisiä. Tämä näkyy valitettavasti myös meidän jaostojen toiminnassa tai toimihenkilöiden puutteena. Tämän vuoksi toimimattomat jaostot on poistettu tarpeettomina. Toivottavasti kuitenkin koiraharrastustoiminta jatkuu ilman jaostoakin, tukea annetaan kyllä tarvittaessa hallituksen toimesta. Erityisen huolissani olen nuorisotoiminnasta, joka oli yksi meidän toimintamme painopistealueista.

On ollut surullista lukea Koiramme-lehdestä myös meidän kennelpiiriltämme tulleista Suomen Kennelliiton eettisen lautakunnan päätöksistä. Näistähän emme ole saaneet kennelpiirinä mitään tietoa. Ainut keino on kennelneuvonnan lisääminen ja jokaisen henkilökohtainen vastuu omasta lemmikistään. Jokainen kielteinen tapaus on ikävää julkisuutta koiraharrastukselle ja sen hyväksyttävyydelle.

Susikannan kasvu on vaikeuttanut metsästyskoiraharrastusta eri puolella Suomea. Meillä tilanne on ollut suhteellisen rauhallinen, muuttamalla koepaikkakuntaa kokeita on voitu viedä vielä turvallisesti läpi. Alueemme länsiosissa ja kaakkoiskulmalla on havaintoja susipareista, on vain ajankysymys, kun näille alueille muodostuu susireviirejä. Ja sitä kautta tilanne tulee valitettavasti pahenemaan.

Haluan kiittää lopuksi jäsenyhdistyksiä aktiivisesta työstä koiraharrastuksen parissa. Alueellamme on ollut ja tulee vielä kuluvanakin vuonna olemaan SM- tai muita valtakunnallisia kilpailuita. Paikallisella aktiivisuudella ja yhteistyöllä näistäkin selviydytään kunnialla.

 

Toivotan kaikille koiraharrastuksen parissa oleville henkilöille ja heidän koirilleen virkistäviä hetkiä tämänhetkisistä rajoituksista huolimatta. Ja muistetaan, että kyseessä on vain harrastustoiminta.

 

Seppo Laukkanen

puheenjohtaja

 

 

__________________________________________________________________________________________________

Puheenjohtajan tervehdys 2018

 

Kiitän jäsenyhdistyksiä saamastani varsin laaja-alaisesta tuesta vuosikokouksen valitessa puheenjohtajaa toimintavuodelle 2018. Samalla lausun kiitokset Ari Taskiselle kennelpiirimme eteen tehdystä työstä puheenjohtajan ominaisuudessa. Vierivä kivi ei sammaloidu, pitää Arinkin kohdalla hyvin paikkansa. Työelämään palaaminen lukuisten harrastus- ja luottamustehtävien ohella sai Arin tekemään vetäytymispäätöksen kennelpiirimme puheenjohtajan tehtävästä.

Omasta koiraharrastuksestani lyhyesti. Omia koiria on ollut täysi-ikäisyydestä lähtien 40 vuotta. Ensimmäiset 20 vuotta ajokoetoimintaa suomenajokoirilla ja nyt harrastan metsästystä hirvikoirien kanssa. Kotona on tällä hetkellä kaksi karjalankarhukoiraa ja yksi jämtlanninpystykorva. Kennelpiirin hallituksessa olen toiminut vuodesta 2005 ja paikallisen kennelyhdistyksen puheenjohtajana yli 10 vuotta.

Kennelpiirimme hallitus on toiminut varsin pitkään vakiintuneessa kokoonpanossa. Hallitukseen jäsenet ovat valikoituneet maantieteellisesti kattavalta alueelta ja edustavat melko hyvin eri harrastusmuotoja. Olemme tehneet päätöksiä hyvässä yhteishengessä rakentavien keskustelujen pohjalta. Pyrimme aina tekemään ratkaisuja mahdollisimman tasapuolisesti eri harrastusmuotojen välillä, noudattaen Suomen Kennelliiton meille asettamia reunaehtoja. Täytyy muistaa, että kennelpiiri on kennelliiton paikallinen hallintoelin, joka vastaa toiminnan toteutuksesta, kehittämisestä ja lainmukaisuudesta. Ja myös se, että vastuun kantavan hallituksen päätökset eivät valitettavasti voi aina miellyttää kaikkia.

Vuosien saatossa kentältä on viestitetty kennelpiirimme vahvasta taloudellisesta tilasta ja sen antamista mahdollisuuksista. On kartoitettu varallisuuden sijoittamista koiraharrastusta palvelevaan kiinteistöön tai esitetty jäsenyhdistysten toimesta ns. ”häntäveron” poistamista näyttelyjärjestäjiltä. Vakaa taloudellinen tilanne on saavutettu vuosien pitkäjänteisellä työllä ja ehkä pienellä tuurillakin varallisuussijoituksissa. Hallitus on tällä hetkellä yksimielinen kiinteistön hankkimisen suhteen. Mikäli nykyisen kokous- ja näyttelykaluston varastotilan käyttö estyy, niin haemme sen tilalle Mikkeli-Juva akselilta mahdollisesti ostettavaa hyväkattoista varastorakennusta. Mielestämme muulle kiinteistölle on vaikea löytää tänä päivänä toiminnallisesti ympärivuotista toimintaa. Täytyy muistaa, että kiinteistön omistus tuo mukanaan myös vaihtelevat ylläpitokustannukset, jotka pitää kattaa jostakin saatavilla tuloilla. Tällä hetkellä suurin osa varoista on sijoitettu edelleen inflaatiota paremmalla tuotto-odotuksella.

Näyttelyn lisenssimaksun ja sen suuruuden määrää Suomen Kennelliitto. Onneksemme Kennelliitto on jättänyt maksun perimättä kennelpiireiltä ja se on jäänyt kokonaisuudessaan meille juoksevien kulujen hoitamiseen. Uudistamme parhaillaan mm. avustusten jakamisperusteita arvokilpailuiden järjestäjille.

Työn alla on myös kennelpiirin sääntöjen uudistaminen vastaamaan Suomen Kennelliiton sääntöuudistusta sekä vastaamaan digitalisaation mukanaan tuomiin kehitysmahdollisuuksiin. Tietotekniikan kehittyminen koiraharrastuksessa tuo meille kaikille haasteita, myös jäsenyhdistysten toimintaan. Koetulokset siirtyvät pääosin sähköiseen tallennukseen, samoin muutkin ilmoitukset. Ottakaa tekniikka haltuun, se auttaa meidän kaikkien elämää, etenkin kennelpiirin sihteerin työtaakkaa.

Haluan korostaa jaostojen toimintaa lajinsa asiantuntijana ja käytännön toimijana. Toimitetaan vuosittain ohjesäännön mukaiset, kattavat toimintakertomukset kennelpiirin sihteerille. Näin vältymme ylimääräiseltä ja osin turhaltakin työltä. Huolestuttavinta on nuorisotoiminnan hiipuminen jaoston puitteissa. Tähän meidän tulee panostaa tavalla tai toisella, siellähän koko harrastuksen tulevaisuus kuitenkin on. Kehittämisehdotuksia otetaan ilomielin vastaan.

Toivotan kaikille koiraharrastajille karvoihin katsomatta oikein hyvää kennelvuotta 2018.

Muistetaan, että kyseessä on vain rakas harrastus meille kaikille ja arvostetaan sitä kaverinkin koiraa ja harrastusta.

Puhalletaan yhteiseen hiileen pitääksemme harrastuksemme yhteiskuntakelpoisesti hyväksyttävänä. Meillä jokaisella on vastuu tästä asiasta.

Seppo Laukkanen