VUOSIKOKOUS 2018 JA PIIRIN 70-VUOTISJUHLA

Satakunnan Kennelpiirin vuosikokous järjestetään Hotelli Ellivuoressa lauantaina 10.3.2018 klo 14:00, valtakirjojen tarkistus alkaa klo 13:30

VALTAKIRJA VUOSIKOKOUKSEEN

SATAKUNNAN KENNELPIIRIN 70- VUOTISJUHLAA VIETETÄÄN VIRALLISEN
VUOSIKOKOUKSEN JÄLKEEN HOTELLI ELLIVUORESSA.
Iltajuhlaan ja juhlaillalliselle osallistuvat yhdistysten (max 2) edustajat tulee ilmoittaa kennelpiirin sihteerille 23.2.2018
mennessä. Iltajuhlan tervehdysten vastaanotto alkaa klo 17.00.
Jäsenyhdistyksiltä toivotaan valokuvia teksteineen yhdistyksen tilaisuuksiksi yms. kuvat toimitetaan
 
Mahdolliset muistamiset nuorisotoiminnan tukemiseen.
Satakunnan Kennelpiiri ry. FI77 4473 1020 0869 46 /nuorisotoiminta
 
Ilm. viim. 23.2.2018. / kimmo.vesanto@parkano.fi /0447865521
Mahdolliset muistamiset nuorisotoiminnan tukemiseen.
Satakunnan Kennelpiiri ry. FI77 4473 1020 0869 46 /nuorisotoiminta

SATAKUNNAN KENNELPIIRI RY:N

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOKOUS 10.3.2018 Sastamala

 

Työjärjestys:

 

1.         Kokouksen avaus  

2.         Suomen Kennelliitto ry:n edustajan puheenvuoro.

3.         Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.

4.         Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

5.         Todetaan kokouksen osanottajat ja heidän käytettävänään oleva äänimäärä

             sekä todetaan kokouksen laillisuus.

6.          Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.

7.          Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 sekä toiminnantarkastajien lausunto.

 8.         Tilinpäätöksen vahvistaminen.

9.          Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

10.         Hyväksytään piirin toimintasuunnitelma vuodelle 2018.

11.        Määrätään hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden korvaukset kuluvalle vuodelle.

12.        Määrätään jäsenmaksun suuruus vuodelle 2018.

13.        Vahvistetaan talousarvio vuodelle 2018.

14.        Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilöt.

15.        Valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodelle 2018 sekä neljä hallituksen jäsentä vuosille

              2018-2020 Erovuorossa, Ilkka Niemi, Jorma Peltomäki, Jukka Lammi ja Tuomo Kivimäki

16.         Valitaan valitsijamiehet valtakunnallisten otteluiden valintakokeisiin.  

17.         Muut kokouksen työjärjestykseen hyväksytyt asiat.

18.        Kokouksen päättäminen.