Metsästyskokeet

AJOK SATAKUNTA KOKO KAUDEN KOE

Järjesteävä yhdistys: SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET RY
Koemuoto: AJOK – Ajokoe
Tapahtumatyyppi: Yleinen, Koko kauden koe
Alkamispäivä: 20.8.2017
Päättymispäivä: 28.02.2018
Kennelpiiri: Satakunnan Kennelpiiri ry.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen jollekkin piirin AJOK ylituomarille. Maksu vuorokautta ennen yhdistyksen tilille.
Viitteeksi: Pitkäkoe+Koiran nimi+ylituomari!
Hinta: 20€/koira

Tilinumero: FI58 5700 0240 1254 37
Pankki BIC: OKOYFIHH (Pohjola Pankki)

www-sivut: http://www.satakunnanajokoiramiehet.com/

Ylituomarit: Kaikki kennelpiirin AJOK ylituomarit

Lisätiedot/kysymykset:
Riku Mansikka
Patasenhaara 73-10
39100 HÄMEENKYRÖ
040-9309341
rikumansikka@gmail.com

tai

Janne Jokinen
Kauppakuja 1
38420 SASTAMALA
040-5128664
janne.jokinen@nestehaijaa.fi

 

KEAJ SATAKUNTA KOKO KAUDEN KOE

Järjesteävä yhdistys: SATAKUNNAN AJOKOIRAMIEHET RY.
Koemuoto: KEAJ – Ketunajokoe
Tapahtumatyyppi: Yleinen, Koko kauden koe
Alkamispäivä: 20.8.2017
Päättymispäivä: 28.02.2018
Kennelpiiri: Satakunnan Kennelpiiri ry.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen jollekin piirin KEAJ ylituomarille. Maksu vuorokautta ennen yhdistyksen tilille.
Viitteeksi: Pitkäkoe+Koiran nimi+ylituomari!
Hinta: 20€/koira

Tilinumero: FI58 5700 0240 1254 37
Pankki BIC: OKOYFIHH (Pohjola Pankki)
www-sivut: http://www.satakunnanajokoiramiehet.com/
Ylituomarit: Kaikki kennelpiirin KEAJ ylituomarit

Lisätiedot/kysymykset:

Riku Mansikka
Patasenhaara 73-10
39100 HÄMEENKYRÖ
040-9309341
rikumansikka@gmail.com

tai

Janne Jokinen
Kauppakuja 1
38420 SASTAMALA
040-5128664
janne.jokinen@nestehaijaa.fi

 

LINT KOKO KAUDEN KOE

LINT SATAKUNTA 20.8.2016-28.2.2017 AVO koko koekauden koe.
Järj. Satakunnan Pystykorvakerho. Ylit. Jouko Antila ja Matti Törmä Ilm. vastaanottavalle ylit. vähintään koepäivää edeltävänä iltana. Antila 0447141302, Törmä 040014335 Osm. 10 €, tili FI74 4924 0010 2304 93.  Satakunnan Pystykorvakerhon jäsenillä 3 maksutonta koekäyntiä.

DRAJ / DKAJ KOKO KAUDEN KOE
20.8.2016-28.2.2017 (DRAJ & DRAK)
 yleinen, AVO

ylituomari Tarmo Välimäki
Koosentie 73
32920 Kauvatsa
puh. 040-8685114

varalla ylituomariksi:
Lasse Mäenpää
Keihäsmiehentie 10 A-B 2
33470 Ylöjärvi

varalla ylituomariksi:
Erkki Molkkari
Harjulantie 322
29340 Kullaa

osallistumismaksu 20€, ilmoittautuminen koetta edeltävänä päivänä ylituomarille

 

MÄAJ KOKO KAUDEN KOE

1. Järjestäjä
​Kokeen järjestäjänä toimii Satakunnan Mäyräkoirakerho

2. Ylituomareiden nimeäminen

 • Järjestäjä nimeää kokeeseen ylituomarit.
 • Koemaaston tulee sijaita sellaisella etäisyydellä ylituomarista, että hänellä on mahdollisuus valvoa koetta (korkeintaan noin 100 km maanteitse).

3. Osallistumismaksu

 • Osallistumismaksu määräytyy siten, että se kattaa kokeen järjestelyistä aiheutuneet kulut. Kuluja ovat postituskulut, koemateriaali ja kokeen purkutilaisuuden kahvitus.
 • Osallistumismaksu on 20 €.
 • Osallistumismaksu maksetaan suoraan ylituomarille.

4. Ilmoittautuminen

 • Koira joka on saavuttanut Suomen käyttövalion arvoon oikeuttavat koetulokset tai on saavuttanut yhden MÄAJ1 tuloksen pitkästä ajokokeesta (kahden viikon koe tai koko koekauden koe), ei enää saa osallistua koko koekauden kestävään mäyräkoirien ajokokeeseen.
 • Ilmoittautuminen tehdään jollekin alla mainituista ylituomareista, ensisijaisesti kuitenkin koemaastoa lähimpänä asuvalle ylituomarille.
 • Ylituomariin tulee olla yhteydessä aikeista osallistua kokeeseen vähintään viikkoa ennen lopullista ilmoittautumista. Lopullinen ilmoittautuminen pitää suorittaa viimeistään päivää ennen koetta.                                                           

5. Koiranomistajan, palkintotuomarin ja ylituomarin tehtävät

Alla on muistilista eri osapuolten tehtävistä.

Koiranomistaja

 • Hankkii palkintotuomarin ja koemaaston.
 • Ilmoittaa ilmoittautuessaan palkintotuomarin/-tuomareiden nimet sekä ajankohdan, jolloin koe on tarkoitus suorittaa.
 • Noutaa tai tilaa maastokortin ja koirakohtaisen pöytäkirjan kokeen ylituomarilta.
 • Ilmoittaa ylituomarille tarkat irtilaskupaikat ja -ajat, jotta ylituomari voi halutessaan tulla seuraamaan koetta.
 • Esittää palkintotuomarille koiransa rekisteri-, tunnistusmerkintä- ja rokotustodistuksen.

Palkintotuomari

 • Koe voidaan suorittaa yhden tai kahden tuomarin kokeena.
 • Tulee olla yhteydessä ylituomariin ohjeiden saamiseksi ennen koesuoritusta.
 • Tarkastaa rekisteritodistuksesta, että koira on tunnistusmerkitty ja tarvittaessa tarkastaa tunnistusmerkinnän. Tarkastaa koiran rokotusten sääntöjen mukaisen voimassaolon.
 • On tarvittaessa kokeen aikana ja välittömästi kokeen päätyttyä yhteydessä puhelimitse ylituomariin antaen selvityksen koe-erien kulusta sekä ilmoittaa koiran saamat ominaisuuspisteet ja ajominuutit.
 • Käy mahdollisimman pian kokeen päätyttyä, kuitenkin viimeistään viikon kuluessa, ylituomarin kanssa kasvotusten kokeen kulun läpi. Samalla täytetään koirakohtainen pöytäkirja.

Ylituomari

 • Suositellaan, ettei ylituomari toimi ylituomarina kokeessa, jossa hän itse toimii palkintotuomarina.
 • Hankkii kokeessa tarvittavan materiaalin eli koirakohtaisen pöytäkirjan, koepöytäkirjan sekä maastokortit.
 • Antaa ennen koesuoritusta palkintotuomarille/-tuomareille ja koiranomistajalle tarpeelliseksi katsomansa ohjeet kokeen kulkuun, sääntöihin, koepapereiden toimittamiseen yms. liittyvistä asioista ja varmistaa kaiken tapahtuvan sääntöjen ja kokeen perushengen mukaisesti. Kyseinen ylituomarin puhuttelu voidaan hoitaa sähköpostitse.
 • Täyttää yhdessä palkintotuomarin / -tuomareiden kanssa koirakohtaisen pöytäkirjan.
 • Täyttää jokaisesta kokeesta oman koirakohtaisen koepöytäkirjan. Mikäli samalla koepäivällä on useampi suoritus, voi ne täyttää samaan koepöytäkirjaan.
 • Lähettää koepöytäkirjantarkastajalle koepöytäkirjat sekä koirakohtaiset pöytäkirjat.
 • Pöytäkirjantarkastaja säilyttää koejärjestäjälle jäävät koirakohtaiset maastokortit, pöytäkirjat ja koepöytäkirjan.

6. Tiedustelut

Lisätietoja koko koekauden kestävien ajokokeiden järjestämisestä antaa:

Ajotoimikunnan puheenjohtaja Juha Palmén p. 0400 592 303, juha.palmen@sermatech.fi

Ajotoimikunnan jäsen Lauri Ohrankämmen p. 044 574 2254, ohrankammen@suomi24.fi

7. Kokeeseen nimetyt ylituomarit

Alla mainitut henkilöt voivat toimia Satakunnan Mäyräkoirakerhon järjestämän koko kauden MäAj – kokeen ylituomareina:

Fagerström Jarkko p. 040 512 6948, jarkko.fagerstrom@dnainternet.net

Ohrankämmen Lauri p. 040 574 2254, ohrankammen@suomi24.fi

Ranne Erkki p. 050 304 3255, erikki.ranne@hotmail.com

Uusitalo Auvo p. 044 701 2129, auvo.uusitalo@outlook.com

Vestu Jouni p. 050 302 0509, jouni.vestu@gmail.com