Kokeiden anominen

Myönnetyt kokeet Tapahtumakalenterissa 
Kennelpiirin myöntämät kokeet löytyvät Kennelliiton Tapahtumakalenterista.

Kokeiden ja näyttelyiden anominen sähköisesti Kennelliiton Omakoira - järjestelmässä 
Satakunnan Kennelpiirin alueella järjestettävät kokeet anotaan sähköisesti Omakoira-palvelun kautta. Jäsenseurojen puheenjohtajilla ja sihteereillä on oikeus anoa kokeita ja näyttelyitä Omakoirassa, mikäli he ovat Kennelliiton jäseniä ja ovat rekisteröityneet Omakoiraan. Lisäksi jäsenseurat voivat nimetä uuden luottamushenkilön, "Tapahtumien ylläpitäjän", jolle jäsenseura antaa oikeuden anoa kokeet ja näyttelyt yhdistyksen nimissä. Ylläpitäjältä edellytetään voimassa olevaa Kennelliiton jäsenyyttä.  

Omakoira-palvelun käyttöohjeet löytyvät täältä: Omakoiraohjeet

Kokeiden ja kurssien anominen 
Kokeet/kurssit 1.8. - 31.12. anotaan 31.3. mennessä
Kokeet/kurssit 1.1. - 30.4. anotaan 31.8. mennessä
Kokeet/kurssit 1.5. - 31.7. anotaan 31.12 mennessä

Kurssit anotaan siltä kennelpiiriltä, jonka alueella ne järjestetään. Kurssianomukset toimitetaan kennelpiirin sihteerille. Anomuksen on oltava täytettynä kaikilta osin.

Huom! Seuraavan aikajakson anomuksia ei saa lähettää kennelpiirille, ennen kuin edellisen aikajakson anomuksien aikaraja on täyttynyt. Liian aikaisin lähetetyistä anomuksista kennelpiiri ei ota vastuuta.