Kehätoimitsijat

Kehätoimitsijoiden osoitteen- ja nimenmuutokset postitse tai sähköpostilla näyttelyohjaaja Carita Westermarkille.

 
 
Kehätoimitsijoiden pätevöimisohje
(Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunta 10.10.2013, voimassa 1.1.2014 alkaen)
Pätevöitymisen edellytykset Kehätoimitsijakurssille pyrkivän tulee:
- olla Kennelliiton jäsen
- olla käyttäytymisensä ja arvostelukykynsä puolesta tähän tehtävään sopiva henkilö
- olla fyysisiltä ja henkisiltä ominaisuuksiltaan kehätoimitsijatehtävään kykenevä Pätevöityäkseen kehätoimitsijaharjoittelijan tulee olla iältään vähintään16 vuotta ja suorittaa kurssin loppukoe tai muu opinnäyte sekä suorittaa vähintään viisi hyväksyttyä harjoittelukertaa virallisessa näyttelyssä.
Pätevyyden säilyttämisen edellytykset
- voimassa oleva Kennelliiton jäsenyys
- jatkokoulutuksiin osallistuminen
- toimiminen kehätoimitsijana vähintään kaksi kertaa vuodessa Kennelliiton hyväksymässä virallisessa koiranäyttelyssä Kehätoimitsija on velvollinen pyydettäessä esittämään dokumentit työskentelystään kennelpiirin toimihenkilölle. 
 
Harrastusseurantalomakkeen täyttäminen ja palautus
Harrastusseurantalomake tulee toimittaa näyttelyohjaajille vuosittain vuoden loppuun mennessä tai seuraavan vuoden tammikuun aikana. Lomake toimitetaan joko sähköpostitse tai kirjeessä Carita Westermarkille (yhteystiedot alla)
Lomake tulee olla täytetty tarvittavilla merkinnöillä varustettuna. Kortteja uusittaessa huomioidaan vain varmennetut työskentelykerrat. Pätevyyden säilyttämiseksi tulee vuosittaian toimia vähintään kahdessa virallisessa koiranäyttelyssä kehätoimitsijana sekä osallistua jatkokoulutuksiin.
 
 

Näyttelyohjaajat:

NÄYTTELYOHJAAJA 
Raine Kienokoski
Myrskytuulentie 7 , 28190 PORI
Puh. 0400 - 591 398
raine.kienokoski@saunalahti.fi 

NÄYTTELYOHJAAJA 
Riitta Peurala 
Ainonkatu 7
38710 KANKAANPÄÄ
Puh. (02) 572 4257
Gsm. (044) 572 4257
riitta.peurala@kankaanpaa.fi

NÄYTTELYOHJAAJA
Carita Westermark
Vermuntilantie 227
26930  VERMUNTILA
Puh. 050 531 3085
caritanatunen@gmail.com