Säännöt ja lomakkeet

Tukianomukset taloudellista tukea varten

Vapaa muotoinen anomus lähetetään postitse yhdistyksen nimenkirjoittajien allekirjoittamana kennelpiirin sihteerille. Pyynnöt käsitellään kennelpiirin hallituksen kokouksessa ja ilmoitus lähetetään pyytäjälle viikon kuluessa hallituksen kokouksen jälkeen sähköpostitse. Mikäli hakija toivoo lausuntoa postitse, tulee siitä ilmoittaa anomuksessa. Kennelpiirille osoitetussa anomuksessa tulee ilmetä selkeästi mitä haetaan, mihin tarkoitukseen ja miksi. Hakemuksesta tulee ilmetä kaikki ne syyt, joihin hakija vetoaa tuen saamiseksi. Anomukseen toivotaan liitettäväksi budjetti tai arvio projektin kokonaiskustannuksista ja muusta rahoituksesta.

Avustukset Piirinmestaruuskokeisiin

Satakunnan Kennelpiiri korvaa piirinmestaruuskokeiden järjestäjille järjestelykorvauksena seuraavasti:
Piirinmestaruuskokeen järjestäjälle korvataan 200€, jolloin järjestäjä vastaa piirinmestarin palkinnosta, jossa on mainittu Satakunnan Kennelpiiri. Korvaus maksetaan kokeen jälkeen, kun tulokset on toimitettu piirin sivuille ja tilinumero ilmoitettu piirin sihteerille.

Avustukset SM-kilpailuihin, maaotteluihin ja lohhkon valintoihin

MEJÄ SM-kilpailuun Satakunnan Kennelpiirin edustajalle maksetaan osallistumismaksu 
Niitä SM-kokeiksi luokiteltuja kokeita ja kilpailuja joihin koirien osallistumista rajoitetaan omistajan/ koiran iän tai sukupuolen perusteella, ei kennelpiiri avusta. Pystykorvaisten- ja ajavien koirien jaostot ovat velvollisia korvaamaan vähintään osallistumismaksun osuuden näiden kilpailujen kuluista koiran omistajalle saamastaan kennelpiirin avustuksesta. 
Maaottelut ja erilaiset haastekisat eivät kuulu kennelpiirin korvauskäytäntöön.

Kennelpiiri maksaa enintään neljän parhaan koiran osallistumismaksun lohkon valintoihin piirin karsinnoista jatkoon selvinneille.  Kennelpiiri maksaa kilpailijan osallistumismaksun seuraaviin lohkonvalintoihin ja SM-kilpailuihin: KILPA, KETTUKILPA, HIRVENHAUKUT, HIRVIMESTARUUSOTTELU, HAUKKU- OTTELU, MÄYRÄKOIRIEN SM-ajokoe ja AJOVOITTAJA- OTTELU. Valitsijamiehet ilmoittavat jatkoon päässeiden koirien nimet ja omistajien tiedot sekä maksutiedot heti valintakokeen jälkeen kennelpiirin sihteerille.
SM-kilpailuihin lohkonvalintojen kautta päässeet koiranomistajat vastaavat tuomarin kuljetuksesta.

Avustukset Pystykorvaisten- ja ajavien koirien jaostoille

Pystykorvaisten- ja ajavien koirien jaostoille maksetaan 3000 euroa vuodessa.  Jaostot hoitavat lohkonvalintojen ja SM-kisojen järjestelyt vuorollaan. Koulutustoiminnasta koituvat kulut maksetaan myös tästä avustuksesta.  Alajaostot sitoutuvat maksamaan kohtuullisen korvauksen Satakunnan Kennelpiirin alueelta kilpailuihin valituille. Tuki maksetaan siten, että kaikkia tuettavia kohdellaan tasavertaisesti. 
*Pystykorvaisten jaosto vastaa seuraavien kilpailujen osallistumismaksuista: Kuningatar-ottelu, Hirvimestaritar-ottelu, Hirviherra ja Laikojen SM.   
*Ajavien koirien jaosto vastaa seuraavien kilpailujen osallistumismaksuista: DRAJ-SM ja Bassettien SM-kilpailu.

Avustukset näyttelyihin

Kaikkien rotujen ja Kansainvälisissä näyttelyissä kennelpiirin korvaus on 25€/ryhmä, jonka järjestäjä pidättää piiriveron osuudesta. Ryhmien voittajan palkinnoissa tulee olla kaiverrus, kunniapalkinto, Satakunnan Kennelpiiri ry.

 

Puoltopyynnöt kennelliiton kursseja / luottamustehtäviä varten

Vapaa muotoinen anomus lähetetään postitse allekirjoitettuna kennelpiirin sihteerille. Pyynnöt käsitellään kennelpiirin hallituksen kokouksessa ja lausunto lähetetään pyytäjälle kahden viikon kuluessa hallituksen kokouksen jälkeen. Anomuksessa tulee ilmetä kaikkien kurssille / luottamustehtävään pääsyn kriteerien (pätevyysehdot) täyttyminen.

 

Kunniamerkkianomukset

Täytä ansiomerkkikaavake huolellisesti ja lähetä se kennelpiirin sihteerille. Anomukset käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

 

Kennelpalkinto kilpailu

Täytä kennelpalkintokaavake ja lähetä se kennelpiirin sihteerille 10.3 mennessä