Koetoimitsijat

Kennelliiton koetoimitsijahaulla voidaan hakea kokeeseen koetoimitsijoita. Hakukriteereitä ovat kennelpiiri, koelaji sekä henkilön nimi. Haku toimii muuten samoin kuin kehätoimitsijahaku.

Koetoimitsijahaussa näkyvät ne koetoimitsijat, joiden tiedot kennelpiiri on lisännyt.

http://www.kennelliitto.fi/yhteystiedot/koetoimitsijat