Yhteystiedot

PUHEENJOHTAJA
Paula Heikkinen-Lehkonen
Luhtikyläntie 1559 B, 16510 Luhtikylä, p. 040 544 0030
paula.texterri@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Erika Häkkinen, greatflames@gmail.com    
Kivikatu 2 A 11, 15700 Lahti, 045 1144954

SIHTEERI
- kennelpiirin hallitukselle tarkoitettu posti
- koe- kurssi- ja näyttelyanomukset
- jäsenkerhojen tiedot
- muut asiat

Sinikka Suntiola
Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola, 
p. (03) 734 5041, yhteydenotot ma - pe klo 16.30 - 18.00 
sinikka.suntiola@phnet.fi

RAHASTONHOITAJA
Markku Juhanila
Tilipalvelu Juhanila
Kauppakatu 23, 15140 Lahti, p. 050 5357197
juhanila.markku@phnet.fi