Yhteystiedot

PUHEENJOHTAJA
Paula Heikkinen-Lehkonen
Luhtikyläntie 1559 B, 16510 Luhtikylä, p. 040 544 0030
paula.texterri@gmail.com

VARAPUHEENJOHTAJA
Erika Häkkinen    
Kivikatu 2 A 11, 15700 Lahti, 045 1144954
greatflames@gmail.com

SIHTEERI
- kennelpiirin hallitukselle tarkoitettu posti
- koe- kurssi- ja näyttelyanomukset
- jäsenkerhojen tiedot
- muut asiat
- sihteerin vuosikello

Sinikka Suntiola
Tiilikankaantie 2 A 19, 15880 Hollola, 
p. 03 734 5041 ma - pe klo 16.30 – 17.30
sinikka.suntiola@phnet.fi

RAHASTONHOITAJA
Tarja Löfman
Tilitoimisto Torpan tili Oy
Rälssitie 7 A, 01710 Vantaa
tarja@torpantili.fi, puh. 050 563 6294